Volwaardige notariële dienstverlener

DoeHetZelfNotaris is een volwaardige notariële dienstverlener waarbij je volwaardige en rechtsgeldige notariële akten kunt maken. De aktes voldoen aan alle wettelijke regels die gelden voor notarissen op grond van de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels. Een akte die je via DoeHetZelfNotaris maakt en die bij de notaris wordt gepasseerd heeft net zoveel waarde als een akte die je bij een notaris op kantoor laat maken. Daarmee is de akte legitiem en bruikbaar. Het enige verschil is dan ook de prijs voor de akte.

Nadat je de akte op de site hebt gemaakt, wordt er een passeerafspraak gemaakt bij een notaris. Bij het passeren zal de notaris uiteraard zijn wettelijke plichten uitvoeren, zodat er geen gebreken kleven aan de notariële akte. De notaris zal zijn of haar werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren.

De tuchtrechter van het notariaat heeft zich gebogen over de vraag of een samenwerking tussen notarissen en online diensten (zoals DoeHetZelfNotaris) is toegestaan op grond van de wet. Twee gerechtelijke instanties hebben die vraag bevestigend beantwoord. Je kan het nalezen op onze site in de artikelen: Hema 1 en Hema 2

Heeft onze uitleg je verder geholpen?