Is DoeHetZelfNotaris wel legitiem?

Is DoeHetZelfNotaris wel legitiem?

Home » Is DoeHetZelfNotaris wel legitiem?
8.6
Is de DoeHetZelfNotaris wel juridisch toegestaan?

Ja, de site en de notarissen voldoen aan alle juridische regels en rechterlijke uitspraken die er zijn voor online juridische dienstverlening.

Volwaardige notariële dienstverlener

DoeHetZelfNotaris is een volwaardige notariële dienstverlener waarbij je volwaardige en rechtsgeldige notariële akten kunt maken. De aktes voldoen aan alle wettelijke regels die gelden voor notarissen op grond van de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels. Een akte die je via DoeHetZelfNotaris maakt en die bij de notaris wordt gepasseerd heeft net zoveel waarde als een akte die je bij een notaris op kantoor laat maken. Daarmee is de akte legitiem en bruikbaar. Het enige verschil is dan ook de prijs voor de akte.

Logo Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Nadat je de conceptakte op de site hebt gemaakt, ga je voor een passeerafspraak naar een van onze notarissen. Bij het passeren zal de notaris uiteraard zijn wettelijke plichten uitvoeren, zodat er geen gebreken kleven aan de notariële akte. De notaris zal zijn of haar werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren.

Diverse rechters bogen zich hier al over

Doordat initiatieven als DoeHetZelfNotaris de traditionele beroepsgroep wakker schudden zijn er wat rechtszaken geweest. Deze hebben steeds opgeleverd dat initiatieven zoals die van ons legitiem zijn en dus toegestaan.

De tuchtrechter van het notariaat heeft zich gebogen over de vraag of een samenwerking tussen notarissen en online diensten (zoals DoeHetZelfNotaris) is toegestaan op grond van de wet. Twee gerechtelijke instanties hebben die vraag bevestigend beantwoord. Je kan het nalezen op onze site in de artikelen: Hema 1 en Hema 2.

Na deze uitspraken volgt nog Hema 3 over discriminatie. Een klant had zich beklaagd dat zij als Duitser geen samenlevingscontract kon maken voor het lage tarief. Het college voor de Rechten van de Mens vond dit geen probleem, niet iedereen kan online geholpen worden.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris