Wat doet de notaris bij koop woning?

Wat doet de notaris bij koop woning?

Home » Wat doet de notaris bij koop woning?
8.6

Stappenplan woning kopen

Lees het stappenplan

Bij het kopen van een woning is een notaris betrokken. Wat doet de notaris? En waarom is de notaris verplicht bij het kopen van een woning?

Op de doehetzelfmakelaar lees je het volledige stappenplan voor het kopen van een woning

Stappenplan werkzaamheden notaris

 1. Koopcontract

  De notaris kan het koopcontract voor jou opstellen. Meestal doet de makelaar dit, maar je kan het ook door een notaris laten doen. In Amsterdam hebben de makelaars en de notarissen afgesproken dat dit altijd bij de notaris moet plaatsvinden. Voordeel van een notaris is dat hij onafhankelijk van onpartijdig is. En de notaris schrijft de koopovereenkomst in bij het Kadaster. Voor het moment van de overdracht is het namelijk voor derden nog niet duidelijk dat de woning verkocht is. Door de koopovereenkomst in te schrijven bij het Kadaster wel. Dan ben je ook beschermd tegen eventuele beslaglegging op de woning.

 2. Waarborgsom of bankgarantie

  Zodra de koopovereenkomst getekend is moet er meestal een waarborgsom of bankgarantie worden gegeven. De waarborgsom is meestal 10% van de aankoopsom. Bijvoorbeeld bij een woning van € 250.000,- is de waarborgsom € 25.000,-. Dit bedrag moet op de derdengeldrekening van de notaris zijn gestort voor een bepaalde datum. Deze datum staat in de koopovereenkomst. De waarborgsom is een soort garantie voor de verkoper(s).
  Met een bankgarantie staat de bank garant voor jou en zorgt de bank dat er 10% wordt betaald.

 3. Leveringsakte / transportakte

  De notaris stelt de leveringsakte op. Ook wel transportakte genoemd. Deze moeten de koper(s) en de verkoper(s) ondertekenen. Deze akte is nodig voor de eigendomsoverdracht.

 4. Hypotheekakte

  De hypotheekakte wordt getekend door de koper en de bank. Hierin staat waarop (dus op welk pand) de hypotheek is gevestigd en voor welk bedrag. Vaak is de notaris, of een medewerker van de notaris, gemachtigde om de akte namens de bank te tekenen middels een volmacht.
  De hypotheekgever moet deze akte persoonlijk ondertekenen. Hij/zij kan hier geen volmacht voor geven.

 5. Inschrijving in openbare registers

  De notaris schrijft de leveringsakte en de hypotheekakte in in de openbare registers van het Kadaster. Na de inschrijving in de registers is de koper eigenaar geworden van de woning.

 6. Eventueel samenlevingscontract en testament

  Als je samen met jouw ongehuwde partner een woning koopt is het verstandig om ook direct een samenlevingscontract op te stellen. Hierin nemen jullie op hoe de kosten worden verdeeld en maken jullie afspraken.
  Als jullie niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben zijn jullie niet automatisch elkaars erfgenaam. Daarvoor zouden jullie een testament moeten opstellen.

Waarom is een notaris verplicht?

De notaris is de enige die de overdracht van onroerend goed kan en mag regelen. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt daarom naar de belangen van de koper, en die van de verkoper. Hij verricht onderzoek naar de verkopers en hij raadpleegt de registers. Als er iets niet blijkt te kloppen, bijvoorbeeld dat er beslag ligt op de woning, dan kan de notaris nog voor de overdracht ingrijpen.

Daarnaast zorgt de notaris dat het geld bij de juiste persoon komt. De koper stort eerst het bedrag op de derdengeldenrekening van de notaris. Na de overdracht zorgt de notaris ervoor dat dit geld bij de verkopers komt.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  Lees meer over Notaris