Waarborgsom

Waarborgsom

Home » Woordenboek » Waarborgsom
8.6

Wat is een waarborgsom?

De waarborgsom is het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris heeft plaatsgevonden. Dat staat in de koopakte en bedraagt meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan. Als je de koop niet door laat gaan en je geen beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde uit de koopakte, dan heeft de verkoper recht op dat bedrag. Dat geldt niet als je gebruik hebt gemaakt van de bedenktijd.

De koper stort na het ondertekenen van de notariële akte voor de overdracht de waarborgsom op de derdengeldenrekening van de notaris.

Als de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden zal de notaris de waarborgsom terugstorten op de rekening van de koper of verrekenen met de overdrachtskosten.

  • Het meervoud van waarborgsom is waarborgsommen

Lees meer over Waarborgsom op Wikipedia