Beslag

Beslag

Home » Woordenboek » Beslag
8.6

Wat is het beslag?

Beslag is een juridische term uit het privaatrecht. Schuldeisers kunnen beslag leggen op vermogensbestanddelen van hun schuldenaren. Dat wil zeggen dat ze goederen vastleggen. De schuldenaar kan daar niet meer zelf over beschikken. Uiteindelijk kan de schuldeiser deze goederen verkopen om op die manier zijn schuld voldaan te krijgen. Er zijn verschillende vormen van beslag.

Beslag kan ook onderdeel zijn van een procedure voor faillissement of surseance van betaling.

  • Het meervoud van beslag is beslagen