Hoe kan ik mijn klacht tegen een notaris indienen?

Hoe kan ik mijn klacht tegen een notaris indienen?

Home » Hoe kan ik mijn klacht tegen een notaris indienen?
8.6
Hoe kan ik mijn klacht indienen tegen een notaris?

Je dient eerst een klacht in bij het kantoor zelf. Biedt dit geen oplossing dan kan je naar de tuchtrechter of de geschillencommissie notariaat. Bij hele hoge schade kan je ook naar de rechtbank. De DoeHetZelfNotaris heeft een eigen Complimenten en Klachtenregeling.

Klacht indienen tegen notaris

Je kan op verschillende manieren een klacht tegen een notaris indienen, welke manier je kiest is afhankelijk van wat je wilt bereiken.

Het kan helaas voorkomen dat je niet tevreden bent over de werkzaamheden van de notaris. Bijvoorbeeld als je vindt dat de notaris onvoldoende heeft uitgelegd of geadviseerd (zie ook belehrungsplicht of zorgplicht). Je hebt dan verschillende mogelijkheden, op volgorde van zwaarte:

Gaat je klacht over DoeHetZelfNotaris of onze notarissen, dan hebben wij een complimenten en klachtenregeling gemaakt.

Tuchtklacht tegen een notaris indienen

De Rechtspraak

Je kan jouw klacht schriftelijk of per e-mail voorleggen aan de notariële tuchtrechter. De kamer voor het notariaat bij de rechtbank in de regio (ressort) van de notaris is bevoegd om jouw klacht te behandelen.

Je kan jouw klacht voorleggen met een klaagschrift, waarin jouw gegevens staan en een omschrijving van de klacht (eventueel met bewijsstukken). Na indiening heeft de notaris drie weken de tijd om te reageren. Vervolgens wordt een openbare zitting gehouden en binnen zes weken daarna volgt de uitspraak. Een advocaat is niet verplicht.

Je moet ongeveer € 50,– griffierecht betalen. Als je gelijk krijgt dan ontvang je dat bedrag terug van de notaris waarover je hebt geklaagd.

Gegronde klacht tegen notaris

Als jouw klacht gegrond is, kan de tuchtrechter een straf opleggen aan de notaris. Dat kan een van de volgende maatregelen zijn:

  • Waarschuwing;
  • Berisping (ernstigere waarschuwing);
  • Ontzetting uit het notarisambt (ontslag);
  • Schorsing;
  • Geldboete.

Ook kan de notaris worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Dan ontvang je in ieder geval het griffierecht terug. De richtlijn maakt onderscheid tussen twee soorten kostenveroordelingen. Kosten die de klager heeft gemaakt en die de notaris moet vergoeden. De notaris moet aan de klager zijn kosten vergoeden, zoals reiskosten. Daar staat een vaste bedrag voor van € 50. Ook moet de notaris de kosten voor rechtsbijstand vergoeden; dat is maximaal duizend euro.

Kosten die de klachtenprocedure heeft gekost. De kamer kan beslissen dat de notaris de kosten die ten laste van de kamer komen voor de behandeling van de klacht, aan de kamer moet vergoeden. Dat zijn kosten voor het gebruik van de zittingszaal en werkruimtes, en de kosten van de leden en de ondersteuning van de kamer. Ook hiervoor staat een vast bedrag, van € 3.500. De tuchtrechter kan van deze bedragen afwijken, het is slechts een richtlijn.

Hoger beroep

Ben je het niet eens met de uitspraak van de kamer voor het notariaat? Dan kan je in hoger beroep bij de notariskamer bij het Gerechtshof in Amsterdam. Zij doen de procedure dan over. Je kan geen nieuwe feiten of omstandigheden inbrengen.

Geen schadevergoeding

De tuchtrechter oordeelt dus niet over een schadevergoeding. Tegen de uitspraak van de tuchtrechter kan je meestal in hoger beroep gaan (bij het Gerechtshof Amsterdam). Let wel op: een klacht verjaart drie jaar nadat je kennis hebt genomen van het handelen of nalaten van de notaris. Als je dan toch jouw klacht indient, zal de tuchtrechter jouw klacht niet behandelen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris