Akte in buitenlandse taal?

Akte in buitenlandse taal?

Home » Akte in buitenlandse taal?
8.6
Kan de notaris een akte in een buitenlandse taal maken?

Ja, dat kan. Maar meestal wordt de akte in het Nederlands opgesteld. Sommige aktes moeten volgens de wet ook in het Nederlands worden opgesteld, zoals de statuten van een rechtspersoon. De notaris zal de akte alleen in een andere taal opstellen als hij die taal zelf ook machtig is.

Akte in buitenlandse taal opstellen

Normaal gesproken stelt de notaris een notariële akte op in het Nederlands. Soms kan het handig(er) zijn als de notaris de akte in een buitenlandse taal opstelt, bijvoorbeeld als de persoon voor wie de akte wordt gemaakt de Nederlandse taal niet beheerst. Mag de notaris een akte in een buitenlandse taal maken?

Vreemde taal mogelijk

Spaanse vlag

De notaris mag inderdaad een authentieke akte in een vreemde taal opstellen, tenzij de wet anders bepaalt. Een voorbeeld waarin de wet anders bepaalt is de oprichtingsakte van een rechtspersoon. Die moet de notaris verplicht in het Nederlands opstellen. Juist bij de oprichting van een stichting is deze vraag vaak aan de orde. Bestuurders zijn niet Nederlands, of de stichting is onderdeel van een internationale organisatie.

Het laten opstellen van een akte in een andere taal is wel maatwerk, waarvoor de notaris (voor zover hij of zij de statuten al in een andere taal kan opstellen) extra kosten in rekening zal brengen.

De notaris mag andere aktes, zoals testamenten, wel in een buitenlandse taal opstellen. Let op: het testament waarbij een testamentaire stichting wordt opgericht mag dus in een vreemde taal zijn, maar de statuten moeten wel in het Nederlands zijn.

Notaris moet vreemde taal verstaan

Een ander vereiste is dat de notaris de taal verstaat, begrijpt en spreekt. De notaris moet namelijk ook zijn belehrungsplicht naleven en kunnen controleren wat er in de akte staat. Het ook wel zo handig als de comparanten die vreemde taal ook verstaan. Als dat niet zo is, moet er een tolk worden ingeschakeld die de inhoud van de akte mondeling moet vertalen bij het passeren van de akte.

Nederlands recht

In het algemeen zal een Nederlandse notaris een akte opstellen naar Nederlands recht. Dat is ook logisch omdat de notaris in het algemeen te weinig kennis heeft van andere rechtstelsels. Stel dat je een testament wilt naar Duist recht. In dat geval kun je beter naar een Duitse notaris gaan.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris