Wat is een boedelnotaris?

Wat is een boedelnotaris?

Home ยป Wat is een boedelnotaris?
8.6
Wat is een boedelnotaris?

Een boedelnotaris is een notaris die de erfgenamen adviseert bij het afhandelen van de nalatenschap. De taken en werkzaamheden worden in samenspraak met de erfgenamen vormgegeven.

De boedelnotaris

Een boedelnotaris is een notaris die zich bezighoudt met het adviseren over de afwikkeling van een nalatenschap. Het is een specialisatie van de notaris. Niet elke notaris is ook een boedelnotaris.

De boedelnotaris heeft meer bevoegdheden dan een executeur. De belangrijkste taak is het adviseren van de erfgenamen. Zij bespreken dan met de notaris welke werkzaamheden hij zal verrichten. Deze notaris kan een boedelbeschrijving maken, een verklaring van erfrecht opstellen, de schulden van de nalatenschap voldoen, de nalatenschap verdelen eventueel met een verdelingsakte, en de aangifte erfbelasting verzorgen.

Boedelregister

Als je de notaris een opdracht hebt gegeven om een verklaring van erfrecht op te stellen is het nog geen boedelnotaris. Deze notaris staat dan wel ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank. In dit register staan rechtsfeiten rondom de nalatenschap. Rechtsfeiten zijn de verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen, gegevens van de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis en de gegevens van de vereffenaar.

boedelnotaris

Wanneer is er sprake van?

De erfgenamen of een executeur kunnen een boedelnotaris inschakelen. In de wet staat geen precieze omschrijving van de taken. De erfgenamen bespreken deze taken samen met de boedelnotaris.

Via het boedelregister kan je achterhalen welke notaris betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap. In de meeste gevallen is er geen boedelnotaris betrokken bij de afhandeling.

In de volgende situaties kan het handig zijn om zo’n notaris in te schakelen:

  • bij grote erfenissen waarbij veel in kaart moet worden gebracht;
  • als er ruzie is tussen de erfgenamen en jullie er samen niet uitkomen;
  • als de executeur een boedelnotaris inschakelt;
  • of als er geen executeur is aangewezen en de meerderheid van de erfgenamen willen een boedelnotaris aanstellen.

Kosten boedelnotaris

Let wel op de kosten. De notaris rekent zijn eigen uurtarief voor het afhandelen van de erfenis. Dat kan dus behoorlijk oplopen. Bespreek van tevoren hoeveel tijd de notaris verwacht hieraan te besteden. De kosten kunnen per notaris verschillen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis