Activa

Activa

Home » Woordenboek » Activa
8.6

Wat zijn activa?

De activa zijn de bezittingen van een rechtspersoon. De activa zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Voorbeelden van deze bezittingen zijn kasgeld, voorraden, machines en andere bedrijfsmiddelen. Tegenover de activa staan de passiva. Op de balans zijn de activa en passiva gelijk aan elkaar, met elkaar in evenwicht.

  • Het meervoud van activa is activa

Lees meer over Activa op Wikipedia