Activa

Activa

Home » Woordenboek » Activa
8.3

Betekenis Activa

De activa zijn de bezittingen van een rechtspersoon. De activa zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Voorbeelden van deze bezittingen zijn kasgeld, voorraden, machines en andere bedrijfsmiddelen. Tegenover de activa staat de passiva. Op de balans zijn de activa en passiva gelijk aan elkaar, met elkaar in evenwicht.
Activa is een boekhoudkundig begrip. Bij een activa passiva transactie worden van de rechtspersoon de bezittingen en schulden verkocht. De rechtspersoon zelf wordt dan niet verkocht.

  -   Meervoud van Activa: acitiva

Lees meer over Activa op Wikipedia

Heeft onze uitleg je verder geholpen?