Passiva

Passiva

Home » Woordenboek » Passiva
8.6

Wat zijn passiva?

De passiva zijn de schulden van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een geldlening bij de bank. De passiva zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Tegenover de passiva staan de activa. Dat zijn de bezittingen van de rechtspersoon. Op de balans zijn de beide kanten gelijk aan elkaar. De passiva wordt namelijk (vaak) gebruikt om de activa te financieren.


    Lees meer over Passiva op Wikipedia