Agioreserve

Agioreserve

Home » Woordenboek » Agioreserve
8.6

Wat is een agioreserve?

De agioreserve is het bedrag dat ontstaat als aandelen tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde worden uitgegeven. Deze reserve ontstaat ook als je aandelen afwaardeert. Dit is een vrije of uitkeerbare reserve die je dus (als dividend of winst) kunt uitkeren aan de aandeelhouders van de vennootschap. Met andere woorden is de agio dus een reservering om later uit te keren.

Als er een agioreserve is dan moet deze op de balans onder het eigen vermogen van de vennootschap staan.

  • Het meervoud van agioreserve is agioreserves

Lees meer over Agioreserve op Wikipedia