Agio

Agio

Home » Woordenboek » Agio
8.5

Wat is een agio?

De agio is het meerdere (ook wel premie) boven de nominale waarde van een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het is dus het verschil tussen de nominale waarde en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel. Het tegenovergestelde is disagio. Agio ontstaat door aandelen uit te geven voor een hogere waarde dan de nominale waarde. Het omgekeerde komt ook voor en heet disagio. Het bedrag dat betaald wordt voor de aandelen is het gestort kapitaal.

Agio in de statuten

De nominale waarde van een aandeel is in de statuten van de vennootschap opgenomen. Om als aandeelhouder te voldoen aan de stortingsplicht moet ook de agio worden gestort. De agioreserve kan uitgekeerd aan aandeelhouders, zie daarvoor agioreserve.


    Lees meer over Agio op Wikipedia