Gestort kapitaal

Gestort kapitaal

Home » Woordenboek » Gestort kapitaal
8.6

Wat is het gestort kapitaal?

geld

Het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders voor hun aandelen hebben betaald aan de BV of NV. Dit bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de vennootschap. Het gestort kapitaal is dus eigenlijk het vermogen dat daadwerkelijk in de BV aanwezig is en tot haar beschikking heeft.

Als je aandelen van een BV koopt, moet je die namelijk volstorten wegens jouw stortingsplicht. Dat betekent eigenlijk dat je de waarde van de aandelen moet betalen aan de BV. Dat kan ook in de vorm van goederen (natura) zijn, voor zover die op geld waardeerbaar zijn en dat is afgesproken.

Bij een BV hoef je de aandelen pas vol te storten nadat de BV dat heeft verzocht (opgevraagd). Een aandeelhouder van een NV moet altijd minimaal 25% storten.

  • Het meervoud van gestort kapitaal is Gestorte kapitalen

Lees meer over Gestort kapitaal op Wikipedia

.