Stortingsplicht

Stortingsplicht

Home » Woordenboek » Stortingsplicht
8.6

Wat is een stortingsplicht?

De stortingsplicht is de wettelijke plicht voor een aandeelhouder van een BV of NV om het nominale bedrag van een aandeel te storten op het door of hem haar genomen aandeel.
Het maakt niet uit of de stortingsverplichting wel of niet in de statuten staat opgenomen. De statuten mogen de stortingsplicht niet uitsluiten. De stortingsplicht geldt bij oprichting en ook bij latere aandelenuitgiftes. Zie ook gestort kapitaal.

Sinds de invoering van de Flex BV hoeven de aandelen van een BV niet (meteen) te worden volgestort. Dat hoeft pas als de BV het nominale bedrag heeft opgevraagd. Of na een bepaalde tijd die de BV en de aandeelhouder hebben afgesproken.

Voor de NV geldt wel een stortingsplicht. Bij de NV moet onmiddellijk bij de oprichting minstens 25% van de nominale waarde worden gestort. De NV heeft dan vanaf het moment van het nemen van de aandeel een opeisbare vordering op de aandeelhouder.

  • Het meervoud van stortingsplicht is stortingsplichten