Aandelenemissie (uitgifte)

Aandelenemissie (uitgifte)

Home » Woordenboek » Aandelenemissie (uitgifte)
8.6

Wat is een aandelenemissie (uitgifte)?

De aandelenemissie of uitgifte is het uitgeven van aandelen van een BV of NV.

Door een emissie kan de BV of NV meer kapitaal (eigen vermogen) verkrijgen voor de financiering van de onderneming of verbetering van de liquiditeit. Voor een emissie moet nog wel ruimte zijn binnen het maatschappelijk kapitaal. Als het maatschappelijk kapitaal geen ruimte meer biedt voor uitgifte, dan is een statutenwijziging nodig.

Brief

Voor een aandelenuitgifte is een besluit van de aandeelhoudersvergadering nodig, een emissiebesluit. Laatstgenoemde kan de bevoegdheid ook voor een bepaalde tijd (maximaal 5 jaar) toekennen aan het bestuur.

Ook belangrijk is dat normaal gesproken iedere aandeelhouder een voorkeursrecht heeft bij nieuw uit te geven aandelen. De aandeelhouders die er al zijn moeten de kans krijgen om de aandelen te nemen ter voorkoming van verwatering van hun aandelen (stemrecht).


  • Het meervoud van aandelenemissie (uitgifte) is Aandelenemissies