Storting

Storting

Home » Woordenboek » Storting
8.6

Wat is een storting?

De storting is het volstorten van het aandelenkapitaal door de aandeelhouder. Dat kan door betaling in contanten van de nominale waarde van de aandelen. Het bedrag wordt dan overgemaakt naar de bankrekening van de BV of NV. Je kunt ook aandelen volstorten door inbreng van een onderneming of goederen (dus in natura). Hetgeen is gestort heet het gestort kapitaal.

De aandelen van een BV hoeven niet (meteen) te worden volgestort. Voor de NV geldt wel een stortingsplicht. Bij de NV moet onmiddellijk bij de oprichting minstens 25% moet worden gestort. De opgerichte rechtspersoon moet de storting vervolgens aanvaarden. In de oprichtingsakte wordt dit dan verklaard.

Voor de NV geldt dat er bij de oprichtingsakte een bankverklaring moet worden toegevoegd. In die verklaring staat dat de te storten bedragen onmiddellijk na de oprichting ter beschikking van de NV zullen staan of dat het bedrag op de bankrekening van de NV is gestort. Alleen de notaris kan die verklaring afgeven. De bankverklaring is niet verplicht bij de oprichting van een BV.

  • Het meervoud van storting is stortingen