Betekenis Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is het totaal bedrag van de nominale waarde van de aandelen die bij de oprichting zijn genomen door aandeelhouders. Ook wel geplaatst aandelenkapitaal.

Dit bereken je door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde van elk aandeel. Het geplaatst kapitaal moet op de balans van de vennootschap staan, omdat het deel uitmaakt van het vermogen van de vennootschap. Verwar het geplaatst kapitaal niet met de andere kapitaalbegrippen, zoals het maatschappelijk kapitaal en het gestort kapitaal.

Bij de Naamloze Vennootschap moet minstens 1/5e van het maatschappelijk kapitaal (van minimaal € 225.000) zijn geplaatst, dat is dus minimaal € 45.000. Dat geldt niet (meer) voor de Besloten Vennootschap.

  -   Meervoud van Geplaatst kapitaal: geplaatste kapitalen

Lees meer over Geplaatst kapitaal op Wikipedia

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op