Stappenplan omzetten huwelijkse voorwaarden 620.-

Stappenplan omzetten huwelijkse voorwaarden 620.-

Home » Huwelijkse voorwaarden omzetten » Stappenplan omzetten huwelijkse voorwaarden
8.6

Omzetten huwelijks voorwaarden

Stappenplan voor je akte


Wij willen je graag helpen om jullie huwelijks voorwaarden om te zetten. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om deze stap te kunnen nemen op een rijtje gezet.
Als je het antwoord op deze vragen hebt, dan kun je het formulier op onze site heel snel invullen.

 1. Wat hebben jullie nu geregeld?

  Zorg dat je leest wat jullie in je huwelijks voorwaarden hebben geregeld. Meestal staat er in dat je ze in onderling overleg kunt intrekken. Voor de duidelijkheid, huwelijks voorwaarden zijn een contract. Een contract sluit je af met twee partijen. Dat wil zeggen dat de wijziging, of het beëindigen ook alleen met twee partijen kan. Jullie moeten het dus samen eens zijn over deze stap.

 2. Wat is de nieuwe gewenste situatie?

  Als je nu de huwelijks voorwaarden intrekt via de DoeHetZelfNotaris, ben je getrouwd naar het recht dat gold vóór 1 januari 2018. Dat is dus de algehele gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat als je verder niets regelt, de bezittingen en schulden van voor de datum van herroeping gedeeld zullen worden. Die zijn vanaf de herroeping van jullie samen.
  Meestal is de reden van de herroeping juist dat partijen een complete gemeenschap van goederen wensen. Daar zijn namelijk bepaalde (fiscale) voordelen aan verbonden.

 3. Geen terugwerkende kracht?

  De wijziging van huwelijks voorwaarden gaat in op de datum dat de akte is ondertekend. Voor de buitenwereld zelfs pas op het moment dat de akte is ingeschreven in het huwelijks goederenregister. Dit wil zeggen dat de wijzigingen geen effect hebben op nu reeds lopende verplichtingen of toezeggingen.

 4. Overlijdensrisicoverzekeringen

  Wat jullie ook willen, de betaalde premie van een eventuele overlijdensrisicoverzekering wil je niet delen. Om de overlijdensuitkering onbelast te kunnen ontvangen, moet de premie niet uit een gemeenschappelijke pot zijn betaald. Wij nemen dat standaard op in de akte. Het wil ook zeggen dat toekomstige premies van een aparte rekening betaald moeten worden. Zorg dat je dit goed regelt, het kan behoorlijk in de erfbelasting schelen.

 5. Geen effect op uitsluitingsclausule

  Het kan zijn dat een van beide partners vermogen of goederen heeft ontvangen op basis van een testament. Daarbij kan de overledene een uitsluitingsclausule hebben opgenomen. Die bepaling kun jij niet als erfgenaam wijzigen.

Wat zijn de volgende stappen?

De notaris gaat de informatie bekijken. De notaris leest de bestaande huwelijks voorwaarden. Daarna kan de notaris aanvullende vragen stellen. Hierna maakt de notaris een akte. Die ontvangen jullie in concept. Dan volgt een afspraak met jullie beiden om dat concept door te nemen en te ondertekenen.

De notaris schrijft de nieuwe akte in bij de rechtbank in het huwelijks goederenregister.