Betekenis Executoriale titel

De executoriale titel is een document waarmee een recht kan worden afgedwongen. Dat doe je door de executoriale titel te laten betekenen door een deurwaarder aan de wederpartij. De wederpartij is dan de persoon die iets moet doen op basis van de executoriale titel. Voorbeelden van executoriale titels zijn grossen van vonnissen, beschikkingen (zoals een echtscheidingsbeschikking) en authentieke notariële aktes.

Zo kan de bank met een hypotheekakte de woning (waarop het hypotheek rust) verkopen als de hypotheeklening niet wordt afgelost. In dat geval heeft de bank dus niet eerst een uitspraak van de rechter nodig.

Niet de notariële akte zelf, maar de grosse daarvan is een executoriale titel. Die kan je opvragen bij de notaris. De grosse herken je doordat de woorden ‘in naam van de Koning’ er op staan.

Lees meer over de executoriale titel op Wikipedia.

  -   Meervoud van Executoriale titel: executoriale titels

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Akte van verdeling opstellen