Ik-vader-testament

Ik-vader-testament

Home » Woordenboek » Ik-vader-testament
8.5

Betekenis Ik-vader-testament

Het ik-vader-testament is een testament waarbij de langstlevende echtgenoot of partner en kinderen allen een gelijk deel van de nalatenschap krijgen, zodat voor alle erfgenamen hetzelfde belastingtarief zou gelden en optimaal gebruik werd gemaakt van vrijstellingen.
Dit werd vroeger gebruikt om belastingtechnische redenen, maar het fiscaal voordeel is inmiddels teniet gedaan. De notaris kan op fiscaal gebied adviseren welke testamentsvorm en clausules het beste aansluiten bij jouw situatie en wensen.

  -   Meervoud van Ik-vader-testament: ik-vader-testamenten