Ik-vader-testament

Ik-vader-testament

Home » Woordenboek » Ik-vader-testament
8.6

Wat is het ik-vader-testament?

Ondertekenen

Het ik-vader-testament is een testament waarbij de langstlevende echtgenoot of partner en kinderen allen een gelijk deel van de nalatenschap krijgen. Zodat voor alle erfgenamen hetzelfde belastingtarief zou gelden, en zij daardoor optimaal gebruik konden maken van vrijstellingen.

Men deed dit vroeger om belastingtechnische redenen, maar het fiscaal voordeel hiervan bestaat inmiddels niet meer. De notaris kan op fiscaal gebied adviseren welke testamentsvorm en clausules het beste aansluiten bij jouw situatie en wensen.

  • Het meervoud van ik-vader-testament is ik-vader-testamenten