Centraal Aandeelhoudersregister

Centraal Aandeelhoudersregister

Home » Woordenboek » Centraal Aandeelhoudersregister
8.5

Wat is het Centraal Aandeelhoudersregister?

Brief

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is een niet openbaar register waarin specifieke informatie over aandeelhouders van besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s) zal worden geregistreerd. Het CAHR zal onderdeel uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Informatie over aandeelhouders is nu maar beperkt via het handelsregister te zien.

Het centraal aandeelhoudersregister zal naast het UBO-register komen te staan.

Wetsvoorstel

De ingangsdatum van het CAHR is echter nog niet bekend. De wet die het CAHR mogelijk moet maken, moet namelijk nog worden goedgekeurd en ingevoerd.

  • De afkorting van Centraal Aandeelhoudersregister is CAHR