Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN

Home » Woordenboek » Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN
8.6

Wat is een Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN?

Logo Belastingdienst

Een RSIN, dat is aan de onbegrijpelijke naam wel te zien, is door De Belastingdienst bedacht. Het is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN.

Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het unieke nummer wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De Belastingdienst gebruikt het RSIN om andere nummers zoals het BTW nummer en het LB nummer samen te stellen. In dat nummer staat altijd het RSIN.

Goede Doelen

Bij Goede Doelen moet je het RSIN gebruiken bij schenkingen, legaten en erfstellingen. Op die manier kan De Belastingdienst dan het betreffende goede doel terugvinden. Het is praktisch om het nummer ook op je website te zetten.

Het RSIN is de opvolger van het “fiscale nummer”.

  • De afkorting van Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN is RSIN

Lees meer over Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN op Wikipedia