Toerekening van schuld

Toerekening van schuld

Home » Woordenboek » Toerekening van schuld
8.5

Betekenis Toerekening van schuld

De toerekening van schuld is de bepaling dat de schuld die een erfgenaam heeft aan de erflater in mindering wordt gebracht op zijn erfdeel. In dat geval is de erfgenaam dus tegelijk schuldenaar en schuldeiser. Hierdoor wordt voorkomen dat de erfgenaam zijn erfdeel ontvangt terwijl hij eigenlijk ook moest betalen aan de erflater.

Er vindt bij de verdeling van de nalatenschap niet automatisch toerekening van schulden plaats. De andere erfgenamen moeten eisen dat bij de verdeling van de erfenis de schuld voor rekening komt van de erfgenaam. Denk bijvoorbeeld aan een lening die de erfgenaam had gekregen van de erflater. Door toerekening van schulden ontvangt die erfgenaam dus minder, maar worden de andere erfgenamen niet meer geconfronteerd met de schuld uit de nalatenschap. De schuld die de ene erfgenaam heeft, komt daardoor niet voor rekening van de andere erfgenamen.

  -   Meervoud van Toerekening van schuld: Toerekening van schulden