Vergaderrecht

Vergaderrecht

Home » Woordenboek » Vergaderrecht
8.6

Wat is het vergaderrecht?

Het vergaderrecht is het recht van een aandeelhouder om in een aandeelhoudersvergadering te vergaderen met de rest van de aanwezigen over de onderwerpen die daar aan bod komen.

De wettelijke betekenis is het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Leden van verengingen en coöperaties hebben ook een vergaderrecht.

Met dit recht kunnen aandeelhouders via de aandeelhoudersvergadering invloed uitoefenen binnen de besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Dit is, naast het stemrecht een van de belangrijke zeggenschapsrechten voor aandeelhouders. Certificaathouders hebben alleen vergaderrecht als de statuten dat aangeven. Het recht houdt ook in het recht om onderwerpen op de agenda te zetten en recht op inzage in de jaarrekening.

Dit recht mag niet in de statuten of een overeenkomst worden afgenomen. De statuten kunnen wel bepalen dat het vergaderrecht wordt opgeschort, als de vergadergerechtigde zijn wettelijke of statutaire verplichtingen niet nakomt.

  • Het meervoud van vergaderrecht is vergaderrechten