Coöperatielid

Coöperatielid

Home » Woordenboek » Coöperatielid
8.6

Wat is een coöperatielid?

Brief

Een coöperatielid is iemand die lid is van een coöperatie. Dat kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Een coöperatielid zit in de Algemene Vergadering van de coöperatie. Daarin heeft hij of zij stemrecht en vergaderrecht. Via dat orgaan kunnen coöperatieleden belangrijke besluiten nemen. Bijvoorbeeld een besluit tot statutenwijziging en benoeming of ontslag van het coöperatiebestuur. De uiteindelijke macht ligt dus bij de leden. Die zijn hierin vergelijkbaar met aandeelhouders van een besloten vennootschap.

Een coöperatielid moet verplicht met de coöperatie een of meerdere ledenovereenkomsten sluiten. Bijvoorbeeld koopovereenkomsten, investeringsovereenkomsten of huurovereenkomsten.

Het coöperatiebestuur besluit over toelating van de leden.

  • Het meervoud van coöperatielid is coöperatieleden