Coöperatiebestuur

Coöperatiebestuur

Home » Woordenboek » Coöperatiebestuur
8.6

Wat is een coöperatiebestuur?

Handen schudden

Het coöperatiebestuur vormt de dagelijks leiding van de coöperatie. Zij vertegenwoordigt de coöperatie in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. De rol van het bestuur is sterk verschillend bij een kleine of een grote coöperatie. Bij een grote coöperatie is er naast het bestuur meestal ook een directie. Ook kan een deel van het bestuur fungeren als dagelijks bestuur. Bij een kleine coöperatie is het bestuur gevormd uit de leden en vallen meer functies samen.

Het bestuur bestaat meestal uit minimaal drie personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze twee laatste functies kan je ook samenvoegen in één persoon. De leden zijn de baas in de coöperatie en kiezen het bestuur. Bij grote coöperaties is er soms ook een directeur. Die oefent dan in de praktijk een deel van de taken uit, die anders bij het bestuur liggen. Het bestuur delegeert die taken aan de directeur.

  • Het meervoud van coöperatiebestuur is coöperatiebesturen