Ruisende inbreng

Ruisende inbreng

Home » Woordenboek » Ruisende inbreng
8.6

Wat is een ruisende inbreng?

Rekenmachine delen

Bij een ruisende inbreng breng je een onderneming (meestal een eenmanszaak of VOF) in tegen de waarde in het economische verkeer. De oude onderneming moet afrekenen over de stakingswinst, goodwill, desinvesteringsbijtelling, fiscale reserves en fiscale oudedagsreserve. De ondernemer heeft hier recht op stakingsaftrek en aftrek premie stakingswinstlijfrente.

Bij een ruisende inbreng is er een maximale terugwerkende kracht van 3 maanden. Zorg dat je voor 1 april een intentieverklaring opstelt en dat die voor die tijd bij de Belastingdienst is. De resultaten worden dan vanaf 1 januari van dat betreffende kalenderjaar aan de BV toegerekend.

Vervolgens heb je tot 1 oktober van dat kalenderjaar de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en het bedrijf te beginnen.

  • Het meervoud van ruisende inbreng is ruisende inbrengen

Lees meer over Ruisende inbreng op Wikipedia

.