Aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhoudersovereenkomst

Home » Woordenboek » Aandeelhoudersovereenkomst
8.6

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

De aandeelhoudersovereenkomst kan naast de statuten van een BV of NV een manier zijn om afspraken vast te leggen tussen aandeelhouders. Zo kun je afspreken hoe er moet worden gehandeld bij patstellingen en conflicten tussen aandeelhouders en het beleid bij winstuitkering (dividend). Ook kun je afspreken dat minderheidsaandeelhouders een vetorecht hebben bij bepaalde belangrijke besluiten. Denk ook aan een geheimhoudingsbeding en concurrentiebeding voor het geval dat de samenwerking tussen aandeelhouders wordt verbroken. Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is niet wettelijk verplicht.

Handen schudden

De afspraken in de overeenkomst mogen niet in strijd zijn met het recht en/of de statuten. Een besluit dat is genomen op basis van een aandeelhoudersovereenkomst, maar dat afwijkt van de statuten is namelijk ongeldig. Je moet dan eerst de statuten wijzigen via de notaris. Er mag altijd zonder gevolgen worden afgeweken van de aandeelhoudersovereenkomst. Tenzij deze overeenkomst anders bepaalt.

Een voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is dat die overeenkomst vertrouwelijk is. In tegenstelling tot de statuten hoef je deze namelijk niet te publiceren in het Handelsregister.

  • Het meervoud van aandeelhoudersovereenkomst is aandeelhoudersovereenkomsten