Boedelkosten

Boedelkosten

Home » Woordenboek » Boedelkosten
8.3

Betekenis Boedelkosten

Boedelkosten zijn de kosten die uit de erfenis worden betaald vóór de erfenis wordt verdeeld. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die worden gemaakt om de boedel te verdelen. Bijvoorbeeld de kosten van een executeur horen bij de boedelkosten. Ook kosten voor een notaris, accountant en dergelijke deskundigen behoren hier toe.
Let wel dit zegt niets over de aftrekbaarheid van deze kosten voor de erfbelasting. Voor de erfbelasting zijn uitsluitend de kosten van de uitvaart aftrekbaar.