Boedelkosten

Boedelkosten

Home » Woordenboek » Boedelkosten
8.6

Wat zijn boedelkosten?

Familiegraf Afhandeling Erfenis

Boedelkosten zijn de kosten die uit de nalatenschap worden betaald vóór je de erfenis verdeelt. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die die je maakt om de boedel te verdelen. De kosten van een executeur bijvoorbeeld, horen bij de boedelkosten. Ook kosten voor een notaris of accountant behoren hiertoe.

Let wel: deze kosten zijn niet aftrekbaar van de erfbelasting. Voor de erfbelasting zijn uitsluitend de kosten van de uitvaart aftrekbaar.