Ik-opa-testament

Ik-opa-testament

Home » Woordenboek » Ik-opa-testament
8.5

Betekenis Ik-opa-testament

Het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat en de rest van vermogen nalaat aan de kinderen.
In het testament is daarnaast bepaald dat het legaat pas na het overlijden van de kinderen opeisbaar is. De kinderen van de grootouder zijn dus erfgenamen en de kleinkinderen krijgen een vorderingsrecht op de kinderen.

Met een ik-opa-testament kan erfbelasting worden bespaard, omdat daarmee dubbele betaling van erfbelasting kan worden voorkomen. De notaris kan je daarover adviseren. Het is alleen relevant als je een zodanige erfenis hebt dat alle vrijstellingen gebruikt worden.

  -   Meervoud van Ik-opa-testament: ik-opa-testamenten