Ik-opa-testament

Ik-opa-testament

Home » Woordenboek » Ik-opa-testament
8.6

Wat is het ik-opa-testament?

Kind

Het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat , en de rest van zijn/haar vermogen nalaat aan de kinderen.

In het testament staat daarnaast dat het legaat pas na het overlijden van de kinderen opeisbaar is. De kinderen van de grootouder zijn dus erfgenamen en de kleinkinderen krijgen een vorderingsrecht op de kinderen.

Met een ik-opa-testament kun je  erfbelasting besparen, omdat je daarmee dubbele betaling van erfbelasting kunt voorkomen. De notaris kan je daarover adviseren. Het is alleen relevant als je een zodanige erfenis hebt dat je alle vrijstellingen erin kunt gebruiken.

  • Het meervoud van ik-opa-testament is ik-opa-testamenten