Betekenis Quorum

Het quorum is een voorwaarde die wordt gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt dan in dat een besluit pas kan worden genomen, dus geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig zijn.

De quorumeis kan je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom je dat er te makkelijk belangrijke besluiten kunnen worden genomen door een kleine groep aanwezigen. Als het quorum niet is gehaald, kan er namelijk geen geldig besluit worden genomen. Het besluit is dan nietig. Gangbare onderwerpen waarvoor een bepaald quorum is vereist zijn bijvoorbeeld een wijziging van de doelstellingen of het opheffen van de rechtspersoon.

Lees meer over het quorum op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op