Stichting prioriteitsaandelen

Stichting prioriteitsaandelen

Home » Woordenboek » Stichting prioriteitsaandelen
8.5

Wat is een stichting prioriteitsaandelen?

De Stichting prioriteitsaandelen is een beschermingsconstructie tegen ongewenste invloed van aandeelhouders van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Dat de stichting een beschermingsconstructie is, moet zijn bepaald in de statutaire doelstelling. Deze soort stichting noem je ook een beheersstichting of ‘bevriende’ stichting.

De stichting heeft namelijk prioriteitsaandelen met bijzondere zeggenschapsrechten. Dat zijn rechten zoals het recht om een bindende voordracht te doen tot benoeming van het bestuur van de NV of BV. Doordat de stichting dat recht heeft, kan de stichting ervoor zorgen dat de macht bij bepaalde personen in de NV of BV blijft.

Naast het oprichten van een stichting, moeten de statuten van de te beschermen NV of BV bepalen dat er prioriteitsaandelen kunnen worden uitgegeven. De prioriteitsaandeelhouder kan in plaats van een stichting ook een natuurlijke persoon zijn. In dat geval bestaat het risico dat de aandelen in handen komen van zijn of haar erfgenamen.

Alternatieven voor de Stichting prioriteitsaandelen zijn bijvoorbeeld de Stichting preferente aandelen en de Stichting Administratiekantoor STAK.

  • Het meervoud van stichting prioriteitsaandelen is Stichtingen prioriteitsaandelen
  • De afkorting van stichting prioriteitsaandelen is SPA