ABC-akte

ABC-akte

Home » Woordenboek » ABC-akte
8.6

Wat is een ABC-akte?

Brief

Een ABC-akte is een notariële akte voor een vastgoedtransactie waarbij drie partijen betrokken zijn. Ook wel ABC-leveringsakte. Dit houdt in dat A zijn of haar onroerende zaak verkoopt aan B en dat B het vervolgens binnen een korte tijd doorverkoopt aan C. Het is eigenlijk een A-B, B-C-akte.

Met een ABC-akte wordt de onroerende zaak, zoals een woning, twee keer verkocht en maar één keer geleverd. De eigendom gaat rechtstreeks over van partij A naar C.  

Voorbeeld

Een gemeente A verkoopt een perceel aan projectontwikkelaar B waarop B een woning bouwt. Vervolgens verkoopt B het perceel en de woning aan de nieuwe bewoner C. In dit voorbeeld draagt de gemeente de eigendom rechtstreeks over aan de bewoner.

ABC-aktes en ABC-transacties kunnen fraudegevoelig zijn. Notarissen moeten ongebruikelijke ABC-aktes melden bij FIU-Nederland op grond van de WWFT.

  • Het meervoud van ABC-akte is ABC-aktes