Contributieregeling

Contributieregeling

Home » Woordenboek » Contributieregeling
8.6

Wat is een contributieregeling?

Een contributieregeling is een regeling in een vereniging. Hierin bepaalt de vereniging hoeveel de contributie is. Ook hoe de betaling moet plaatsvinden en mogelijke andere regels. Het staat de organisatie vrij om deze zelf vorm te geven. Zo kan je bepaalde leden minder of juist meer contributie laten betalen. Bijvoorbeeld junior-leden betalen de helft, mensen die geen vrijwilligerswerk doen betalen meer. Alles is mogelijk. De contributieregeling moet je op voorstel van het verenigingsbestuur laten vaststellen door de algemene vergadering. Het kan een losse regeling zijn of onderdeel van het huishoudelijk reglement.

  • Het meervoud van contributieregeling is contributieregelingen