Zaak

Zaak

Home » Woordenboek » Zaak
8.6

Wat is een zaak?

Een zaak is een tastbaar objecten waarop men een recht kan hebben. Dat recht kan bijvoorbeeld een eigendomsrecht of een beperkt recht zijn. Zaak in de juridische betekenis heeft dus niets te maken met de zaak in het spraakgebruik, daar kan het een bedrijf zijn, of een rechtszaak.

Zaken kun je via een testament nalaten aan erfgenamen. Sommige (persoonlijke) zaken kunnen via een (handgeschreven en ondertekend) codicil worden nagelaten.

Voor de eigendomsoverdracht van bepaalde zaken (zoals een perceel of woning) is een notariële akte nodig.

  • Het meervoud van zaak is zaken

Lees meer over Zaak op Wikipedia