Zaak

Zaak

Home » Woordenboek » Zaak
8.5

Betekenis Zaak

Een zaak is een tastbaar objecten waarop men een recht kan hebben. Dat recht kan bijvoorbeeld een eigendomsrecht of een beperkt recht zijn. Zaak in de juridische betekenis heeft dus niets te maken met de zaak in het spraakgebruik, daar kan het een bedrijf zijn, of een rechtszaak.

Zaken kunnen via een testament worden nagelaten aan erfgenamen. Sommige (persoonlijke) zaken kunnen via een (handgeschreven en ondertekend) codicil worden nagelaten.

Voor de eigendomsoverdracht van bepaalde zaken (zoals een perceel of woning) is een notariële akte nodig.

Lees meer over een zaak op Wikipedia.

  -   Meervoud van Zaak: zaken