Zetel

Zetel

Home » Woordenboek » Zetel
8.6

Wat is een zetel?

Zetel is een typisch woord waar de juridische betekenis heel anders is dan die in het gewone spraakgebruik waar het “stoel” betekent. De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte.
Deze plaats hoeft niet de plaats te zijn waar het kantoor van de rechtspersoonstaat (of waar de rechtspersoon actief is). De zetel moet wel in een Nederlandse gemeente gelegen zijn en worden opgenomen in het Handelsregister. Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een statutaire zetel in het buitenland te hebben.

Op een rechtspersoon die naar Nederlands recht is opgericht en statutair gevestigd is in Nederland is het Nederlands recht van toepassing.

  • Het meervoud van zetel is zetels

Lees meer over Zetel op Wikipedia