Testamentair erfrecht

Testamentair erfrecht

Home » Woordenboek » Testamentair erfrecht
8.6

Wat is het testamentair erfrecht?

Ondertekenen

Het testamentair erfrecht is het erfrecht dat geldt als de overledene een testament heeft gemaakt. Het is belangrijk om na te gaan of het wettelijk of het testamentair erfrecht geldt voor de nalatenschap van de overledene. In het testament kan namelijk (op belangrijke punten) zijn afgeweken van het wettelijk erfrecht.

Om na te gaan of er een testament is, kan je het Centraal Testamentenregister (CTR) benaderen. Vervolgens kan de notaris (als je voldoet aan bepaalde voorwaarden) je inzage verlenen in het testament van de overledene.


    Lees meer over Testamentair erfrecht op Wikipedia