Erfstelling

Erfstelling

Home » Woordenboek » Erfstelling
8.6

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een bepaling in een testament. Hiermee benoem je iemand tot erfgenaam.
Soms hoeft dat niet in een testament omdat iemand volgens de wet al erfgenaam is. Als je iemand die niet als erfgenaam in de wet genoemd is wilt laten erven, moet dat in een testament.

Meestal zijn de niet wettelijk erfgenamen meer erfbelasting verschuldigd.

  • Het meervoud van erfstelling is erfstellingen