Compos mentis

Compos mentis

Home » Woordenboek » Compos mentis
8.6

Wat betekent compos mentis?

Met compos mentis wordt bedoeld: ‘’bij zijn of haar verstand of volle bewustzijn’’. Het is een Latijnse term. Ook wel wilsbekwaamheid. De erflater moet compos mentis zijn bij maken van het testament of levenstestament. De daadwerkelijke wil moet immers in de akte zijn vastgelegd. De erflater moet dus ook begrijpen wat de gevolgen van het testament zijn.

Door dementie of een andere geestelijke ziekte kan het voorkomen dat het voor de erflater niet helder is wat hij of zij tekent.

De notaris controleert voor het passeren van de akte of de persoon die de akte gaat ondertekenen wel kan overzien wat er staat. Dat moet de notaris doen vanwege zijn belehrungsplicht of zorgplicht. Kan de persoon die de akte gaat maken, niet overzien wat hij of zij tekent? Dan zal de notaris de akte niet tekenen. Een testament dat is getekend terwijl de erflater niet compos mentis is, is namelijk nietig. Het heeft dan geen werking en bestaat dan niet voor de wet.

    Lees meer over Compos mentis op Wikipedia

    .