Compos Mentis

Compos Mentis

Home » Woordenboek » Compos Mentis
8.5

Betekenis Compos Mentis

Met compos mentis wordt bedoeld: ‘’bij zijn of haar verstand of volle bewustzijn’’. Het is een Latijnse term. Ook wel wilsbekwaamheid. De erflater moet compos mentis zijn bij maken van het testament of levenstestament, omdat de daadwerkelijke wil in de akte moet zijn vastgelegd. De erflater moet dus ook begrijpen wat de gevolgen van het testament zijn.

Door dementie of een andere geestelijke ziekte kan het voorkomen dat het voor de erflater niet helder is wat hij of zij tekent.

Controle door notaris

De notaris controleert voor het passeren van de akte of de persoon die de  akte gaat ondertekenen wel kan overzien wat er staat. Dat moet de notaris doen vanwege zijn belehrungsplicht of zorgplicht. Als de notaris van mening is dat de persoon die de akte gaat maken, niet kan overzien wat hij of zij tekent gaat is, dan zal de akte niet worden getekend. Een testament dat is getekend terwijl de erflater niet compos mentis is, is namelijk nietig. Het heeft dan geen werking en bestaat dan niet voor de wet.


Lees meer over Compos Mentis op Wikipedia