Betekenis Compos Mentis

Met compos mentis wordt bedoeld: ‘’bij zijn of haar verstand of volle bewustzijn’’. Het is een Latijnse term. Ook wel wilsbekwaamheid. De erflater moet compos mentis zijn bij maken van het testament, omdat de daadwerkelijke wil in de akte moet zijn vastgelegd. De erflater moet dus ook begrijpen wat de gevolgen van het testament zijn. Door dementie of een andere geestelijke ziekte kan het voorkomen dat het voor de erflater niet helder is wat hij of zij tekent.

Controle door notaris

De notaris controleert bij het passeren van de akte of de erflater compos mentis is. Dat moet de notaris doen vanwege zijn belehrungsplicht of zorgplicht. Als de notaris van mening is dat de erflater niet compos mentis is, dan zal de akte niet worden getekend. Een testament dat is getekend terwijl de erflater niet compos mentis is, is namelijk nietig. Het heeft dan geen werking en bestaat dan niet voor de wet.

Lees meer over compos mentis op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Maak nu een levenstestament
Maak nu een testament