Wie betaalt de akte van verdeling?

Wie betaalt de kosten van de akte van verdeling? Bij een echtscheiding is voor de verdeling of eigendomsoverdracht van een echtelijke of gezamenlijke woning aan een van de echtgenoten een akte van verdeling vereist. Door die akte komt het huis en eventueel de hypotheek op naam van één van beide ex-echtgenoten. De akte(s) moeten ook

Eisen aan medische volmacht?

Aan welke eisen moet een medische volmacht voldoen? Ik wil een levenstestament met een medische volmacht. Als je bij de notaris een medische volmacht opmaakt, moet die verklaring voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet je bij het opstellen van een volmacht bij de notaris wilsbekwaam zijn. Dat betekent dat je moet kunnen begrijpen of overzien

Mag de statutaire naam een afkorting zijn?

De statutaire naam van een rechtspersoon moet bij de oprichting verplicht worden opgenomen in de statuten. De wet verplicht niet dat de statutaire naam voluit geschreven moet worden. Wel moet de statutaire naam niet verwarrend zijn en voldoende onderscheidend zijn in vergelijking met andere namen. Als de afkorting verwarrend is, dan moet de naam worden gewijzigd