Kies hieronder het onderwerp van je vraag

Er zijn 482 vragen en antwoorden gevonden.

Onterfd? Wat nu  
Hoe je de legitieme berekent  
Erfgenamen naast executeur bevoegd om nalatenschap te beheren?  
Termijn opeisen legitieme portie  
Erfdeel van vermiste erfgenaam?  
Nalatenschap van vermoedelijk overleden erflater afwikkelen  
Rechtspersoon als erfgenaam?  
Adres wijzigen van rechtspersoon  
Opzegtermijn voor leden van verenigingen en stichtingen  
Hoe eigen lichaam nalaten of schenken aan de wetenschap?  
Testament herroepen vanuit het buitenland?  
Waarom een Verklaring van Erfrecht eerder overleden ouder?  
Verschil tussen aandeelhoudersvergadering en algemene vergadering?  
Executeur bevoegd bij nog onbekende erfgenamen?  
Hoe hef ik een vereniging op?  
Hoe oversluiten hypotheek?  
Tegenover wie heeft legataris recht op legaat?  
Kan ik meer executeurs benoemen of aanwijzen?  
Verschil tussen legataris en legitimaris?  
Moet langstlevende de executeur dulden?  
Per bank een Verklaring van Erfrecht?  
Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden?  
Enige erfgenaam is ook executeur?  
Wanneer en wie recht op overlijdensuitkering?  
Afwijken van statutaire eisen bestuurder in huishoudelijk reglement?  
Trouwen sinds 2018 en faillissement bedrijf van partner?  
Verschil tussen kindsdeel en legitieme portie?  
Benoemen nieuwe executeur bij ontbreken executeur?  
Waarom euthanasie niet in een Levenstestament  
Intake geen discriminatie  
Wat is een blokkeringsregeling?  
Wanneer is legitieme portie opeisbaar?  
Voor wie is post aan de erven van?  
Waarom moet notaris UBO-verklaring opmaken?  
Hoe kan ik aandelen overdragen?  
Mag executeur zelf extra executeur benoemen?  
Wat komt in het UBO-register te staan?  
Hoe kom ik erachter wie aandeelhouders zijn?  
Bij wie kijken naar maximale vrijstelling voor de eigen woning?  
Betaling van legaat uitstellen?  
Wie erft woning bij huwelijk van na 1 januari 2018?  
Mag executeur zichzelf vervangen?  
Nalaten aan een goed doel, hoe doe je dat?  
Besluit in strijd met huishoudelijk reglement geldig?  
Executeursloon of vergoeding voor executeur verplicht?  
Legaat vast bedrag  
Meervoudig lidmaatschap en stemrecht bij vereniging?  
Mogen erfgenamen in plaats van executeur huis verkopen?  
Wanneer gaat erfenis naar de Staat?  
Moeten kinderen executeur dulden?  
Moeten bestuurders bij oprichting Nederlandse taal beheersen?  
Geen VOF voortzettingsbeding?  
Wanneer legaat van object opeisbaar?  
Wanneer is legaat van geldbedrag opeisbaar?  
Mag enig kind beslissen voor ouders?  
Bij wie legitieme portie opeisen?  
Wanneer eindigt beheer van executeur?  
Legitieme portie pas opeisbaar na overlijden langstlevende?  
Mag executeur huis verkopen?  
Hoe stoppen of ontslag nemen als executeur?  
Onenigheid tussen executeurs?  
Banksaldo vereniging bij mijn vermogen  
Bankrekening openen voor informele vereniging  
Ex-partner werkt niet mee bij akte van verdeling  
Ontzetting of opzegging lid vereniging?  
Mag failliete legataris verwerpen?  
Akte in buitenlandse taal?  
Wie mogen executeur worden?  
Mezelf als executeur aanwijzen voor iemand?  
Wat verandert per 1 januari 2018 voor gemeenschap van goederen?  
Vermogen bij opheffing personeelsvereniging?  
Schuldsanering en bestuurder worden?  
Moet executeur erfgenamen informeren?  
Geen executeur aangewezen?  
Online account nalaten?  
Statuten in het Engels of andere taal?  
Van gemeenschap van goederen naar huwelijksvoorwaarden?  
Wat als aangewezen persoon geen executeur wil zijn?  
Hoe kan executeur zich legitimeren bij bank?  
Schenking om WLZ bijdrage te verlagen geldig?  
Moet executeur informatie geven aan legataris?  
Mag executeur legaten afgeven?  
Moet executeur aangifte erfbelasting doen?  
Wanneer gaat notaris erfenis afhandelen?  
Dossier VOF: Verplicht inschrijven bij KvK?  
Mag exceuteur een boedelnotaris aanwijzen?  
Hoe opzeggen huurovereenkomst na overlijden huurder?  
Wat is leeftijdsgrens voor schenking verruimde vrijstelling woning?  
In huwelijksvoorwaarden afzien van partneralimentatie?  
Kan ik als erfgenaam de executeur ontslaan?  
Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid?  
Aanvragen van subsidie en ANBI?  
Wanneer kan verhuurder ontruimen na overlijden huurder?  
Waarom koopsom betalen aan notaris?  
Gerust de feestdagen in met je samenlevingscontract  
Samenwonen zonder de schulden van die ander  
Jullie eerste kind, wat moet je regelen?  
Woning schenken aan kind, waar moet je op letten?  
Oneven aantal bestuursleden verplicht?  
Afspraken maken over testament?  
Dossier VOF: VOF beëindigen of stoppen?  
Erven tijdens faillissement of schuldsanering?  
Hoe krijg ik voordeel bij erfbelasting met een verrekenbeding?  
Mogen ouders spaarrekening kind gebruiken?  
In woning blijven na overlijden samenwonende partner?  
Oprichten Nederlandse rechtspersoon met buitenlandse bestuurders?  
Document scannen met telefoon  
Slapende VvE inschrijven bij Kamer van Koophandel?  
Waarom uittreksel overlijdensregister voor CTR?  
Gevolgen vermogen bij scheiding van tafel en bed?  
Hoe controleren op testament?  
Wie mag Centraal Testamentenregister inzien?  
Hoe verloopt vereffening van erfenis?  
Dossier ANBI: Verschil tussen ANBI en SBBI?  
Hoe kom ik erachter of er een Spaans testament is?  
Hoe buitenlands testament zoeken?  
Hoogte kleinschaligheidsaftrek 2019  
Testament opsturen aan de bank  
Hoe lang codicil geldig?  
Voor hoeveel erfgenamen is een Verklaring van Erfrecht?  
Nalatenschap en schuldsanering?  
Samen een huis kopen, samenlevingscontract verplicht?  
Zelfstandigenaftrek tabel  
Naast samenlevingscontract en testament ook een levenstestament?  
Samenwoners zijn niet elkaars erfgenaam  
Wat is een levenswensverklaring  
Extra voordelen als je statuten wijzigt  
Statutenwijziging en sportrecht  
Moet of kan kerkgenootschap via notaris worden opgericht?  
Schenken bij opname in zorginstelling?  
Bijschrijvingen en wijzigingen in testament?  
Dossier ANBI: Verplicht vergaderingen houden voor ANBI-status?  
Dossier ANBI: hoe vertegenwoordiging door bestuurders regelen voor ANBI?  
Verkopen van aandelen en aanpassen aandeelhoudersregister?  
Wat meenemen voor verkoop garagebox?  
Samenleving automatisch fiscaal partner  
Legitimatie en ondertekening Verklaring van Erfrecht?  
Hoe bezwaar tegen uitdelingslijst?  
Vóór oprichting BV bestuurders benoemen?  
Erfenis delen na echtscheiding?  
Administratie bijhouden van inactieve BV?  
Hoe lang bewaart notaris transportakte?  
Wie betaalt verlenging grafrechten familiegraf?  
Dossier ANBI: belastingvoordeel bij schenken aan Culturele ANBI?  
Niet betalend verenigingslid alsnog stemrecht?  
Hoeveel heffing Kwaliteitsfonds notariaat?  
Dossier ANBI: Hoe Culturele ANBI?  
Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding  
Bedenktijd bij koopovereenkomst  
Wat te doen bij niet actieve personeelsvereniging?  
Welk percentage overdrachtsbelasting bij garage of parkeerplek?  
Dossier ANBI: voorzitter, secretaris en penningmeester voor ANBI?  
Dossier ANBI: bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd?  
AVG stichtingsbestuur en verenigingsbestuur aansprakelijk  
Erfenis tijdens schuldsanering?  
Dossier pleegkind: erfenis en pleegkind  
Dossier pleegkind: schenken aan pleegkind  
Dossier Holding: verkoop dochtermaatschappij fiscaal voordelig  
Dossier Holding: voordeel afschermen waardevolle zaken  
Dossier Holding: hypotheek bij eigen holding  
Dossier Holding: voordeel fiscale eenheid verliesverrekening  
Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk?  
Europese Verklaring van Erfrecht?  
Hoe zit het met mijn akte bij notaris Voorwinde?  
Wie betaalt de uitvaart bij verwerpen erfenis?  
Kan ik een voogd aanwijzen voor mijn ongeboren kind?  
Rechtsvorm kerkgenootschap, stichting of vereniging?  
Wat is het verschil tussen een schenking en een cadeau?  
Oud testament is gewoon geldig  
Promesse disconto in oud testament  
Waarom is een Verklaring van Executele goedkoper dan Verklaring van Erfrecht?  
Overlijdensakte bij overlijden in buitenland?  
Verschil tussen zware en lichte vereffening?  
Wat is een redelijke vergoeding voor executeur?  
Een goed doel als executeur?  
Valt recht op erfenis in faillissement?  
Executeur zonder testament  
Waarom is het slim een executeur te benoemen?  
Wanneer ondercuratestelling?  
Hoe kindsdeel opeisen?  
Erfbelasting betalen voordat het huis is verkocht?  
Dossier VOF: Ook aansprakelijk voor schulden andere vennoot?  
Executeur is overleden, gevolgen voor de erfenis?  
Aandeelhoudersregister opvragen?  
Erfbelasting betalen bij erfenis uit buitenland?  
Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?  
Statuten niet wijzigbaar?  
Verschil testament en verklaring van erfrecht?  
Waarom rechtskeuze in testament?  
Wie benoemt de executeur?  
Hoe lang duurt een Verklaring van Executele?  
Dossier VOF: Vennoten failliet als VOF failliet?  
Privé aansprakelijkheid uitsluiten in statuten?  
Verdeling erfenis bij samengesteld gezin?  
Schaatsclub oprichten in 5 minuten?  
20 Politieke partijen opgericht  
Gevolmachtigde in levenstestament verliest uitkering  
Levenstestament en gemeenschap van goederen?  
Hoe een stichting omzetten naar BV?  
Erfenis van halfbroer of halfzus  
Moet ik het erfdeel uitkeren?  
Eisen aan statutaire naam?  
Bank aansprakelijk bij betaling aan verkeerde erfgenaam?  
Achterhalen testament van mezelf of ex-partner?  
Engelse of Delaware Limited of BV?  
Incassobedrijven verplicht stichting derdengeld?  
Belastingplicht en stichting derdengeld  
Kan ik mijn honorarium verrekenen met derdengeld?  
Bank wil geen rekening derdengeld openen  
Verschil tussen levenstestament en volmacht?  
Dossier VOF: VOF voor grote bedrijven?  
Familieleden in verenigingsbestuur?  
Hoe verloopt erfenis als wij na elkaar overlijden?  
Moet ik testament herzien?  
Kan iemand die nooit verenigingslid was erelid worden?  
Tijdelijke werking levenstestament?  
Executeur een verklaring van executele nodig?  
Eigen woning en trouwen op of na 1 januari 2018?  
Onvindbare erfgenaam?  
Naam van een persoon in naam stichting?  
Dossier VOF: VOF oprichten met rechtspersoon?  
Echtgenoten ook gevolmachtigden?  
Hoe huwelijkse voorwaarden herroepen?  
Dossier VOF: VOF omzetten naar BV?  
Beslag in zicht, spullen op andere naam zetten  
Tarief en vrijstellingen schenkbelasting 2019  
Dossier ANBI: bestuurders mogen geen familie zijn  
Dossier Anbi: Vermogen bij opheffing ANBI?  
Dossier ANBI: winstoogmerk met ANBI stichting?  
Levenstestament nodig ook al is alles geregeld?  
Donateur ontslaat stichtingsbestuurder?  
Statuten kwijt?  
Oprichter ook aandeelhouder?  
Betaalt de Koning schenkbelasting?  
Echte Notaris?  
Periodieke gift vanaf wanneer aftrekbaar?  
Dossier Holding: wat is een personal holding?  
Personeelsvereniging als spaarpot?  
Hoe politieke partij oprichten?  
Verschil tussen vereniging en stichting  
Wanneer coöperatie in plaats van vereniging?  
Lief- en leedpot of personeelsvereniging?  
Waarom 120 aandelen plaatsen?  
Juridische documenten die je nodig hebt voor je Vereniging  
Vereniging of stichting voor politieke partij?  
Wat te doen bij weigerachtige erfgenaam?  
Welke eisen personeelsvereniging voor werkkostenregeling?  
Waarom een hypotheekakte?  
VOG nodig bij BV oprichten?  
VOG nodig bij stichting oprichten?  
VOG nodig voor oprichten vereniging?  
Wanneer niet te goeder trouw voor bevrijdende verjaring?  
Stichting met één bestuurder?  
Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?  
Verschil tussen directeur en bestuurder?  
Is personeelsvereniging van personeel of bedrijf?  
In codicil geldbedrag nalaten?  
Oprichting personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad?  
Erelid in statuten?  
Hoe richt ik een kerkgenootschap op?  
Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden?  
Stichting alleen oprichten?  
Foundation als naam?  
Verschil tussen erfpacht en opstal?  
Bij dementie ook wilsonbekwaam?  
Eigen woningschenking ook voor afkoop Erfpacht?  
Wanneer financieringsvoorbehoud inroepen?  
Wanneer kan rechter rechtspersoon ontbinden?  
Waarom akte van verdeling maken?  
Waarom huwelijksvoorwaarden maken?  
Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?  
Voorkom opeten vermogen en huis bij opname zorginstelling  
Wat is het nut van een 30-dagenclausule?  
Kan ik wilsrechten uitoefenen voor de geërfde woning?  
Wanneer gaat samenlevingscontract in?  
Hoe lang samenwonen voor vrijstelling voor erfbelasting?  
Waarom een leveringsakte maken?  
Kan een vereniging verboden worden?  
Aansprakelijkheid in een coöperatie  
Zoeken naar erfenis onbekend familielid  
Waarom moet ik een oprichtingsakte maken?  
Wat gebeurt er als er geen erfgenamen bekend zijn?  
Naar wie gaat vermogen rechtspersoon na ontbinding?  
Kun je in statuten bepaalde leden geen stemrecht geven?  
Huis in het buitenland. Welk recht is van toepassing bij overlijden?  
Wie betaalt de akte van verdeling?  
Eisen aan medische volmacht?  
Mag de statutaire naam een afkorting zijn?  
Wat als de notaris is overleden?  
Kan de notaris thuis of in ziekenhuis komen?  
Huwelijksvoorwaarden maken terwijl je getrouwd bent  
Wat is het verschil tussen voogdij en bewind?  
Wie krijgt mijn huisdier na mijn overlijden?  
Kan ik alles regelen in een testament?  
Wie kan mijn levenstestament inzien?  
Waarom notuleren bij vergaderingen?  
Hoe voorkom ik misbruik van mijn levenstestament?  
Is de afkoop erfpacht aftrekbaar?  
Waarom is het huwelijksgoederenregister openbaar?  
Mag je het grafrecht betalen uit de nalatenschap?  
Hoe kom ik erachter of er nog een bankrekening was van de overledene?  
Hoe kan ik mijn klacht tegen een notaris indienen?  
Waarom moet ik een samenlevingscontract maken?  
Moet een meerjarige schenking aan een goed doel via de notaris?  
Voogdij bij rechtbank of notaris?  
Waarom moet ik de voogdij voor mijn kinderen regelen?  
Moet een vereniging leden hebben?  
Wat is er anders in statuten van mijn stichting bij de SBBI status?  
Waarom moet ik een levenstestament maken?  
Kan een minderjarige erfgenaam zijn?  
Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?  
Waarom is voor herroeping van testament een kopie van laatste testament nodig?  
Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?  
Dossier ANBI: wanneer krijg ik de ANBI status?  
Oma schenkt wel aan kleinkinderen, maar niet aan kinderen. Mag dat?  
Wat gebeurt er met mijn kinderen als er geen voogdij geregeld is?  
Wat is het verschil tussen een koopakte en transportakte?  
Wanneer treden huwelijkse voorwaarden in werking?  
Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden vernietigen?  
Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?  
Wat betekent een besluit met algemene stemmen?  
Wanneer te goeder trouw voor verkrijgende verjaring?  
Hoe voorkomen dat chalet wordt verkocht bij faillissement recreatiepark?  
Mag ik in mijn testament meer zaken opnemen dan mijn nalatenschap?  
Is een buitenlands testament geldig in Nederland?  
Waarom Verklaring van Erfrecht inschrijven bij het kadaster?  
Kan ik de schenking alsnog uitsluiten van een gemeenschap?  
Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?  
Hoe kan ik een rechtspersoon opheffen?  
Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?  
Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?  
Is DoeHetZelfNotaris wel legitiem?  
De notaris weigert mee te werken aan testament voor vergeetachtige oma?  
Mag ik een erfstuk verkopen dat mijn echtgenoot heeft geërfd?  
Wat is het verschil tussen honorarium en verschotten?  
Kan ik als erfgenaam een testament laten vernietigen?  
Kan deurwaarder beslag leggen op mijn spullen voor schuld van mijn zoon?  
Kunnen de leden ook elektronisch stemmen?  
Kunnen wij als verenigingsbestuur de vergadering per e-mail oproepen?  
Wat gebeurt er met de erfenis als je tegelijk dood gaat?  
Wat is een noodtestament?  
Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen  
Is een schenking inkomen?  
Tweetrapstestament om schoonfamilie uit te sluiten  
Tweetrapsmaking om je ex uit te sluiten  
Wat is de besparing erfbelasting bij tweetrapsmaking?  
3 redenen om Huwelijkse Voorwaarden op te stellen  
Hoeveel kan ik besparen met een testament?  
Hoeveel kan ik besparen met schenken?  
Mogen we al vóór ons huwelijk huwelijkse voorwaarden maken?  
Hoe weet ik zeker dat de executeur mijn laatste wensen uitvoert?  
Wat is een geldig ID bewijs?  
Moet ik al mijn kinderen evenveel schenken?  
Ik wil niet dat mijn schenking bij een scheiding moet worden gedeeld  
Mag een stichting of vereniging een handelsnaam hebben?  
Hoe kom ik er achter welke notaris de erfenis afhandelt?  
Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract?  
Kan de schenker stoppen met betalen van rente?  
Hoe legitieme portie opeisen?  
Wat is mijn recht als onterfd kind?  
Juridische documenten die je nodig hebt voor je BV  
Hoe kan ik (een van) mijn kinderen onterven?  
Naamswijziging vereniging of stichting altijd in statuten?  
Naamswijziging BV altijd in statuten?  
Voetbalclub oprichten in 5 minuten?  
Een basketbalclub in 5 minuten opgericht  
Tarieven vennootschapsbelasting  
Tarieven Dividendbelasting  
Moet ik gebruikelijk loon uit mijn BV hebben?  
Ik heb als alleenstaande een testament, vervalt testament door trouwen  
Moet een samenlevingscontract bij de notaris?  
Aan kleinkinderen niet schenken op papier  
Wat speelt er bij schenken aan minderjarige kleinkinderen?  
Wat is het gevolg als er geen rente betaald wordt?  
Jaarlijkse schenking steeds naar de notaris?  
Heb ik een testament?  
Is het geërfd of georven?  
Een BV van voor 2012. Moet ik nieuwe statuten?  
Kan ik een akte ook vanuit het buitenland regelen?  
Kan ik vanuit mijn bedrijf aan mijn stichting factureren?  
Wij hebben kinderen uit een eerdere relatie. Moeten wij een testament opstellen?  
Mijn moeder heeft het erover gehad dat ze ooit een testament heeft laten maken. Hoe kom ik er achter of dit zo is?  
Moet je als vereniging ingeschreven staan bij de KvK  
Kan ik alleen een BV oprichten?  
Moet schenken op papier bij de notaris?  
Kan ik een schenking op papier terugdraaien?  
Verlaagt een schenking op papier het vermogen in Box 3?  
Moeten alle stichtingsbestuurders naar de notaris?  
Moet ik voor een BV langs bij de notaris?  
Verschil verklaring van erfrecht en verklaring van executele  
Ik ben aangewezen als executeur. Moet ik dat doen?  
Wat is een erfenis aanvaarden?  
Kun je erven van iemand die je hebt vermoord?  
Kan ik mijn bedrijf in een stichting onderbrengen?  
Mogen familieleden samen in het bestuur van een stichting?  
Is adres van stichting altijd openbaar?  
Welke kosten zijn aftrekbaar van erfenis?  
Is personeelsvereniging handig ivm de Werkkostenregeling?  
Waarom spreken jullie mij met je aan?  
Moet het woord stichting altijd in de naam?  
Wat is een verlengd boekjaar?  
Wat zijn de risico’s bij schenken voor de dood?  
Moet je voor de oprichting van een vereniging naar de notaris?  
Moet je voor de oprichting van een stichting naar de notaris?  
Moet ik een minimum bedrag inleggen om aandelen te krijgen?  
Is elk aandeel hetzelfde?  
Is een BV voor mij ook fiscaal voordelig?  
Ik heb een nieuwe partner. Kan ik opnieuw een samenlevingscontract maken?  
Ik heb ooit een testament gemaakt voor ik doehetzelfnotaris kende  
Ik wil mijn erfgenamen wijzigen, kan ik het testament verscheuren?  
Ik heb nog gegevens die niet passen in de vragen  
Is mijn akte meteen geldig nadat ik deze verzonden heb?  
Zijn akten die ik via doehetzelfnotaris.nl maak wel rechtsgeldig?  
Ik wil mijn gegevens wissen  
Ik ben mijn wachtwoord vergeten  
Hoe zit het met mijn privacy?  
Ik heb nog vragen of wensen die ik niet ergens kan invullen  
In welke plaatsen kan ik bij een notaris terecht?  
Kan ik stoppen met de vragen en later verder gaan?  
Hoe veilig zijn mijn persoonlijke gegevens bij jullie?  
Wat kost het opstellen van een akte via doehetzelfnotaris.nl?  
Moeten wij een stichting of een vereniging oprichten om ons doel te ondersteunen?  
Wat is een codicil? Waarom zou ik er een moeten hebben?  
Hoe komt er een einde aan een samenlevingscontract?  
Heb ik altijd een Verklaring van Erfrecht nodig?  
Waarom duurt een Verklaring van Erfrecht zo lang?  
Wij hebben zelf al statuten gemaakt. Kan de notaris die goedkoop omzetten in een akte?  
Kunnen we ook zonder samenlevingscontract samen wonen?  
Kan ik mijn eigen testament schrijven?  
Zijn de kosten van een Verklaring van Erfrecht aftrekbaar?  
Is mijn testament geheim?  
Ik ben onlangs gescheiden. Erft mijn ex nog van mij?  
Erfenis aanvaarden later alsnog verwerpen?  
Kan ik een BV/Vereniging/Stichting oprichten als ik minderjarig ben?  
In het buitenland trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Kan ik deze ook in Nederland laten gelden?  
Wij kunnen ons oude testament niet vinden? Kan de notaris helpen?  
Na mijn dood, gemeenschappelijk spullen voor mijn partner?  
Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?  
Kan een minderjarige erven?  
Wat gebeurt er als mijn erfgenamen eerder komen te overlijden dan ik?  
Kan ik nog belastingvrij geld aan mijn kinderen geven?  
Kan ik ervoor zorgen dat aangetrouwd niet erft?  
Betaalt de Koning erfbelasting?  
Wat is het gevolg van een schenking op de erfenis?  
Hoe hef ik mijn stichting op?  
Hoe lang is mijn testament houdbaar?  
Wie betaalt de uitvaart?  
Erfbelasting? Ik woon in buitenland en krijg erfenis uit Nederland  
Schenken aan in het buitenland wonende kind, hoe zit het met de belasting?  
Ik ben nog getrouwd maar wil samenwonen met iemand anders, kan dat?  
Mag je elke vereniging oprichten?  
Ik ken/heb een notaris die er niet bij staat. Hoe kan dat?  
De akte die ik wil maken staat niet op de site  
Wat is een flex BV eigenlijk?