Waarom een hypotheekakte?

Waarom een hypotheekakte maken? Als je voor de koop van een woning financiering nodig hebt, kan je bij de bank een hypothecaire lening aanvragen. In ruil voor die financiering wil de bank zekerheid dat je het geleende bedrag, de hypotheek, zal terugbetalen. Je moet dan een hypotheekrecht vestigen op jouw woning, zodat de bank jouw

VOG nodig bij BV oprichten?

Heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) nodig om een BV op te richten? De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een BV, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG RP nodig hebt. Iemand met een strafblad kan dus in Nederland een BV oprichten

VOG nodig bij stichting oprichten?

Heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) nodig om een stichting op te richten? De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een stichting, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG RP nodig hebt. Dus mensen met een strafblad kunnen oprichter en bestuurder worden van

Stichting met één bestuurder?

Mag een stichting één bestuurder hebben? Je kan in je eentje een stichting besturen. Dat geldt ook voor het oprichten van een stichting. Ook kan het stichtingsbestuur bestaan uit één BV of een andere rechtspersoon. Continuïteit stichting Als je enig bestuurder bent van jouw stichting, is de continuïteit van jouw stichting minder gewaarborgd dan bij

Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?

Als een alleenstaande zonder kinderen in een testament een erfgenaam benoemt, vervallen dan automatische eventuele wettelijke erfgenamen of moeten deze specifiek worden uitgesloten in het testament? Als je als alleenstaande een testament opstelt en erfgenamen benoemt, dan wijk je daarmee af van het wettelijk erfrecht. Dat heeft tot gevolg dat jouw wettelijke erfgenamen (zoals jouw

Verschil tussen directeur en bestuurder?

Wat is het verschil tussen een directeur en bestuurder? Een rechtspersoon kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de rechtspersoon is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten. Statutair bestuurder Statutair bestuurders worden bij de oprichting en daarna door aandeelhoudersvergadering benoemd. De aandeelhoudersvergadering

Is personeelsvereniging van personeel of bedrijf?

Is een personeelsvereniging van het personeel of van het bedrijf? Als werknemers samen uitjes en andere leuke dingen willen organiseren voor hun (oud)-collega’s is het verstandig en praktisch om daarvoor een personeelsvereniging op te richten. Welke rol speelt het bedrijf hierin? Personeelsvereniging staat los van bedrijf De personeelsvereniging is een zelfstandige rechtspersoon die los van

Oprichting personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad?

Moet de oprichting van een personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad voor advies of instemming? Werknemers kunnen de wens hebben om voor en met hun (oud-)collega’s leuke dingen te organiseren. Het is verstandig en praktisch om dat te doen met een personeelsvereniging. Moet de Ondernemingsraad toestemming geven voor de oprichting van een Personeelsvereniging? Rol Ondernemingsraad De OR is het