Kies hieronder het onderwerp van je vraag

Levenstestament en gemeenschap van goederen?
Hoe een stichting omzetten naar BV?
Erfenis van halfbroer of halfzus
Moet ik het erfdeel uitkeren?
Eisen aan statutaire naam?
Bank aansprakelijk bij betaling aan verkeerde erfgenaam?
Achterhalen testament van mezelf of ex-partner?
Engelse of Delaware Limited of BV?
Incassobedrijven verplicht stichting derdengeld?
Belastingplicht en stichting derdengeld
Kan ik mijn honorarium verrekenen met derdengeld?
Bank wil geen rekening derdengeld openen
Verschil tussen levenstestament en volmacht?
VOF voor grote bedrijven?
Familieleden in verenigingsbestuur?
Hoe verloopt erfenis als wij na elkaar overlijden?
Moet ik testament herzien?
Kan iemand die nooit verenigingslid was erelid worden?
Tijdelijke werking levenstestament?
Executeur een verklaring van executele nodig?
Eigen woning en trouwen op of na 1 januari 2018?
Onvindbare erfgenaam?
Naam van een persoon in naam stichting?
VOF oprichten met rechtspersoon?
Echtgenoten ook gevolmachtigden?
Hoe huwelijkse voorwaarden herroepen?
VOF omzetten naar BV?
Beslag in zicht, spullen op andere naam zetten
ANBI bestuurders mogen geen familie zijn?
Vermogen bij opheffing ANBI?
Winstoogmerk met ANBI stichting?
Levenstestament nodig ook al is alles geregeld?
Donateur ontslaat stichtingsbestuurder?
Statuten kwijt?
Oprichter ook aandeelhouder?
Betaalt de Koning schenkbelasting?
Echte Notaris?
Periodieke gift vanaf wanneer aftrekbaar?
Wat is een personal holding?
Personeelsvereniging als spaarpot?
Hoe politieke partij oprichten?
Verschil tussen vereniging en stichting
Wanneer coöperatie in plaats van vereniging?
Lief- en leedpot of personeelsvereniging?
Waarom 120 aandelen plaatsen?
Vereniging of stichting voor politieke partij?
Wat te doen bij weigerachtige erfgenaam?
Welke eisen personeelsvereniging voor werkkostenregeling?
Waarom een hypotheekakte?
VOG nodig bij BV oprichten?
VOG nodig bij stichting oprichten?
VOG nodig voor oprichten vereniging?
Wanneer niet te goeder trouw voor bevrijdende verjaring?
Stichting met één bestuurder?
Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?
Verschil tussen directeur en bestuurder?
Is personeelsvereniging van personeel of bedrijf?
In codicil geldbedrag nalaten?
Oprichting personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad?
Erelid in statuten?
Hoe richt ik een kerkgenootschap op?
Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden?
Stichting alleen oprichten?
Foundation als naam?
Verschil tussen erfpacht en opstal?
Bij dementie ook wilsonbekwaam?
Eigen woningschenking ook voor afkoop Erfpacht?
Wanneer financieringsvoorbehoud inroepen?
Wanneer kan rechter rechtspersoon ontbinden?
Waarom akte van verdeling maken?
Waarom huwelijksvoorwaarden maken?
Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?
Voorkom opeten vermogen en huis bij opname zorginstelling
Energiecoöperatie oprichten
Wat is het nut van een 30-dagenclausule?
Wanneer gaat samenlevingscontract in?
Hoe lang samenwonen voor vrijstelling voor erfbelasting?
Waarom een leveringsakte maken?
Kan een vereniging verboden worden?
Aansprakelijkheid in een coöperatie
Zoeken naar erfenis onbekend familielid
Waarom moet ik een oprichtingsakte maken?
Wat gebeurt er als er geen erfgenamen bekend zijn?
Naar wie gaat vermogen rechtspersoon na ontbinding?
Kan je in statuten bepaalde leden geen stemrecht geven?
Huis in het buitenland. Welk recht is van toepassing bij overlijden?
Wie betaalt de akte van verdeling?
Eisen aan medische volmacht?
Mag de statutaire naam een afkorting zijn?
Wat als de notaris is overleden?
Kan de notaris thuis of in ziekenhuis komen?
Huwelijksvoorwaarden maken terwijl je getrouwd bent
Wat is het verschil tussen voogdij en bewind?
Wie krijgt mijn huisdier na mijn overlijden?
Kan ik alles regelen in een testament?
Wie kan mijn levenstestament inzien?
Waarom notuleren bij vergaderingen?
Is de afkoop erfpacht aftrekbaar?
Waarom is het huwelijksgoederenregister openbaar?
Mag je het grafrecht betalen uit de nalatenschap?
Hoe kom ik erachter of er nog een bankrekening was van de overledene?
Hoe kan ik mijn klacht tegen een notaris indienen?
Waarom moet ik een samenlevingscontract maken?
Moet een meerjarige schenking aan een goed doel via de notaris?
Voogdij bij rechtbank of notaris?
Waarom moet ik de voogdij voor mijn kinderen regelen?
Moet een vereniging leden hebben?
Wat is er anders in statuten van mijn stichting bij de SBBI status?
Waarom moet ik een levenstestament maken?
Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?
Waarom is voor herroeping van testament een kopie van laatste testament nodig?
Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?
Wanneer krijg ik de ANBI status?
Oma schenkt wel aan kleinkinderen, maar niet aan kinderen. Mag dat?
Wat gebeurt er met mijn kinderen als er geen voogdij geregeld is?
Wat is het verschil tussen een koopakte en transportakte?
Wanneer treden huwelijkse voorwaarden in werking?
Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden vernietigen?
Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?
Hoe makkelijk is een online legaat voor een goed doel?
Wat betekent een besluit met algemene stemmen?
Wanneer te goeder trouw voor verkrijgende verjaring?
Hoe kan ik voorkomen dat mijn chalet wordt verkocht bij faillissement van recreatiepark?
Mag ik in mijn testament meer zaken opnemen dan mijn nalatenschap?
Is een buitenlands testament geldig in Nederland?
Waarom Verklaring van Erfrecht inschrijven bij het kadaster?
Kan ik de schenking alsnog uitsluiten van een gemeenschap?
Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?
Hoe kan ik een rechtspersoon opheffen?
Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?
Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?
Is DoeHetZelfNotaris wel legitiem?
De notaris weigert mee te werken aan testament voor vergeetachtige oma?
Mag ik een erfstuk verkopen dat mijn echtgenoot heeft geërfd?
Wat is het verschil tussen honorarium en verschotten?
Kan ik als erfgenaam een testament laten vernietigen?
Kan deurwaarder beslag leggen op mijn spullen voor schuld van mijn zoon?
Kunnen de leden ook elektronisch stemmen?
Kunnen wij als verenigingsbestuur de vergadering per e-mail oproepen?
Wat gebeurt er met de erfenis als je tegelijk dood gaat?
Wat is een noodtestament?
Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen
Is een schenking inkomen?
Tweetrapstestament om schoonfamilie uit te sluiten
Tweetrapsmaking om je ex uit te sluiten
Wat is de besparing erfbelasting bij tweetrapsmaking?
3 redenen om Huwelijkse Voorwaarden op te stellen
Hoeveel kan ik besparen met een testament?
Hoeveel kan ik besparen met schenken?
Mogen we al vóór ons huwelijk huwelijkse voorwaarden maken?
Hoe weet ik zeker dat de executeur mijn laatste wensen uitvoert?
Wat is een geldig ID bewijs?
Moet ik al mijn kinderen evenveel schenken?
Ik wil niet dat mijn schenking bij een scheiding moet worden gedeeld
Mag een stichting of vereniging een handelsnaam hebben?
Hoe kom ik er achter welke notaris de erfenis afhandelt?
Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract?
Kan de schenker stoppen met betalen van rente?
Hoe eis ik mijn legitieme portie op?
Wat is mijn recht als onterfd kind?
Juridische documenten die je nodig hebt voor je BV
Hoe kan ik (een van) mijn kinderen onterven?
Naamswijziging vereniging of stichting altijd in statuten?
Naamswijziging BV altijd in statuten?
Tarieven vennootschapsbelasting
Tarieven Dividendbelasting
Moet ik gebruikelijk loon uit mijn BV hebben?
Ik heb als alleenstaande een testament, vervalt testament door trouwen
Moet een samenlevingscontract bij de notaris?
Aan kleinkinderen niet schenken op papier
Wat speelt er bij schenken aan minderjarige kleinkinderen?
Wat is het gevolg als er geen rente betaald wordt?
Jaarlijkse schenking steeds naar de notaris?
Heb ik een testament?
Is het geërfd of georven?
Een BV van voor 2012. Moet ik nieuwe statuten?
Kan ik een akte ook vanuit het buitenland regelen?
Kan ik vanuit mijn bedrijf aan mijn stichting factureren?
Wij hebben kinderen uit een eerdere relatie. Moeten wij een testament opstellen?
Mijn moeder heeft het erover gehad dat ze ooit een testament heeft laten maken. Hoe kom ik er achter of dit zo is?
Moet je als vereniging ingeschreven staan bij de KvK
Kan ik alleen een BV oprichten?
Moet schenken op papier bij de notaris?
Kan ik een schenking op papier terugdraaien?
Verlaagt een schenking op papier ook het vermogen in Box 3?
Moeten alle stichtingsbestuurders naar de notaris?
Moet ik voor een BV langs bij de notaris?
Verschil verklaring van erfrecht en verklaring van executele
Ik ben aangewezen als executeur. Moet ik dat doen?
Wat is een erfenis aanvaarden?
Kun je erven van iemand die je hebt vermoord?
Kan ik mijn bedrijf in een stichting onderbrengen?
Mogen familieleden samen in het bestuur van een stichting?
Is adres van stichting altijd openbaar?
Welke kosten zijn aftrekbaar van erfenis?
Is personeelsvereniging handig ivm de Werkkostenregeling?
Waarom spreken jullie mij met je aan?
Moet het woord stichting altijd in de naam?
Wat is een verlengd boekjaar?
Wat zijn de risico’s bij schenken voor de dood?
Moet je voor de oprichting van een vereniging naar de notaris?
Moet je voor de oprichting van een stichting naar de notaris?
Moet ik een minimum bedrag inleggen om aandelen te krijgen?
Is elk aandeel hetzelfde?
Is een BV voor mij ook fiscaal voordelig?
Ik heb een nieuwe partner. Kan ik opnieuw een samenlevingscontract maken?
Ik heb ooit een testament gemaakt voor ik doehetzelfnotaris kende
Ik wil mijn erfgenamen wijzigen, kan ik het testament verscheuren?
Ik heb nog gegevens die niet passen in de vragen
Is mijn akte meteen geldig nadat ik deze verzonden heb?
Zijn akten die ik via doehetzelfnotaris.nl maak wel rechtsgeldig?
Ik wil mijn gegevens wissen
Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Hoe zit het met mijn privacy?
Ik heb nog vragen of wensen die ik niet ergens kan invullen
In welke plaatsen kan ik bij een notaris terecht?
Kan ik stoppen met de vragen en later verder gaan?
Hoe veilig zijn mijn persoonlijke gegevens bij jullie?
Wat kost het opstellen van een akte via doehetzelfnotaris.nl?
Moeten wij een stichting of een vereniging oprichten om ons doel te ondersteunen?
Wat is een codicil? Waarom zou ik er een moeten hebben?
Hoe komt er een einde aan een samenlevingscontract?
Heb ik altijd een Verklaring van Erfrecht nodig?
Waarom duurt een Verklaring van Erfrecht zo lang?
Wij hebben zelf al statuten gemaakt. Kan de notaris die goedkoop omzetten in een akte?
Kunnen we ook zonder samenlevingscontract samen wonen?
Kan ik mijn eigen testament schrijven?
Zijn de kosten van een Verklaring van Erfrecht aftrekbaar?
Is mijn testament geheim?
Ik ben onlangs gescheiden. Erft mijn ex nog van mij?
Erfenis aanvaarden later alsnog verwerpen?
Kan ik een BV/Vereniging/Stichting oprichten als ik minderjarig ben?
In het buitenland trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Kan ik deze ook in Nederland laten gelden?
Wij kunnen ons oude testament niet vinden? Kan de notaris helpen?
Na mijn dood, gemeenschappelijk spullen voor mijn partner?
Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?
Kan een minderjarige erven?
Wat gebeurt er als mijn erfgenamen eerder komen te overlijden dan ik?
Kan ik nog belastingvrij geld aan mijn kinderen geven?
Kan ik ervoor zorgen dat aangetrouwd niet erft?
Betaalt de Koning Erfbelasting?
Wat is het gevolg van een schenking op de erfenis?
Hoe hef ik mijn stichting op?
Hoe lang is mijn testament houdbaar?
Wie betaalt de uitvaart?
Erfbelasting? Ik woon in buitenland en krijg erfenis uit Nederland
Ik wil aan mijn in het buitenland wonende kind geld schenken, hoe zit het met de belasting?
Ik ben nog getrouwd maar wil samenwonen met iemand anders, kan dat?
Mag je elke vereniging oprichten?
Ik ken/heb een notaris die er niet bij staat. Hoe kan dat?
De akte die ik wil maken staat niet op de site
Wat is een flex BV eigenlijk?

Staat het antwoord op je vraag er niet bij?

Stel je vraag