Is een buitenlands testament geldig in Nederland?

Wanneer is een buitenlands testament geldig in Nederland? Daarvoor heeft Nederland een verdrag gesloten met andere lande. Het Haags testamentenverdrag bevat regels over de geldigheid van buitenlandse testamenten. Als een buitenlands testament juridisch (voor het buitenlands recht) correct is opgesteld, dan is het testament ook geldig in Nederland. Het document is dan als testament geldig,

Kan ik de schenking alsnog uitsluiten van een gemeenschap?

Als je aan een iemand die is getrouwd in gemeenschap van goederen iets schenkt en er daarover verder niks is vastgelegd, dan moet de begiftigde de gift delen met zijn of haar echtgenoot. Die ontvangen schenking is dan onderdeel van de gemeenschap van goederen. Daarmee is die dus automatisch voor de helft van de partner. Dat

Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?

De rechtspersoon moet bij de notaris via een ondertekende notariële akte (oprichtingsakte) worden opgericht door één of meer oprichters. Stichtingen, NV’s en BV’s kunnen door één persoon worden opgericht. Verenigingen en coöperaties moeten door minimaal twee personen worden opgericht. De oprichter is de persoon die in de oprichtingsakte wordt genoemd als oprichter, ook wel comparant.

Hoe kan ik een rechtspersoon opheffen?

Een eenmaal bij de notaris opgerichte rechtspersoon kan ook weer worden opgeheven. Dat heet dan ontbinding. Daarvoor heb je geen notariële akte of een rechterlijke uitspraak nodig, maar wel een besluit van de algemene vergadering. Bij de BV en NV is dat de aandeelhoudersvergadering. Bij de vereniging (en de coöperatie) is dat de Algemene Vergadering.