Kan iemand die nooit verenigingslid was erelid worden?

Kan iemand die nooit verenigingslid was erelid worden?

Home ยป Kan iemand die nooit verenigingslid was erelid worden?
8.6
Kan iemand die nooit lid is geweest, maar zich wel lang heeft ingezet voor de vereniging, worden benoemd tot erelid?

Ja, dat kan. Het huishoudelijk reglement of de statuten zouden dan een benoemingsregeling moeten bevatten. Juridisch gezien zijn er alleen leden, en geen ereleden.

Erelid maar geen verenigingslid

erelid

Het huishoudelijk reglement of de statuten van de vereniging moet een dergelijke benoemingsregeling bevatten voor deze benoeming.

Juridisch bestaat er echter geen erelid. De wet kent alleen leden. Veel verenigingen kennen wel dit soort extra vormen van lidmaatschap, om dank te betuigen aan personen voor hun grote verdiensten. Zij krijgen dan door benoeming als erelid een speciale plek in de vereniging.

Besluit tot benoeming

Of het verenigingsbestuur (of de Algemene Vergadering) ereleden kunnen benoemen staat meestal vastgelegd in het huishoudelijk reglement of de statuten. Het is dan ook aan het bestuur en de algemene vergadering om iemand te benoemen als erelid. Er zal dan worden gestemd over de benoeming. Als de meerderheid het eens is met de benoeming, dan wordt de persoon benoemd.

De benoemingsregeling voor ereleden hoeft niet noodzakelijk in de statuten te worden opgenomen. Dat mag ook in een huishoudelijk reglement. Het voordeel is dat je dan alle criteria die je aan wilt leggen zelf in de hand hebt. Omdat het erelid verder geen wettelijke grondslag heeft is er geen dwingende reden voor opname in de statuten.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen