Erelid (vereniging)

Erelid (vereniging)

Home » Woordenboek » Erelid (vereniging)
8.5

Wat is een erelid (vereniging)?

erelid

Een erelid is een lid van een vereniging met een (door de vereniging toegekende) speciale status.
De wet kent aan ereleden geen andere rechten of plichten toe dan aan ‘’gewone’’ verenigingsleden. Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan een benoemingsregeling bevatten. Bijvoorbeeld met de voorwaarden voor het erelidmaatschap. Daarnaast kan het reglement bepalen dat ereleden bepaalde rechten hebben en bijvoorbeeld ook dat ereleden geen contributie hoeven te betalen. Een stichting heeft nooit leden en dus ook geen ereleden.

Benoemingsregeling

Bij de oprichting van jouw vereniging kan je in de statuten een benoemingsregeling voor ereleden opnemen. Dat is echter niet verplicht. Het kan na de oprichting ook in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. Lees ook: Erelid in statuten.

  • Het meervoud van erelid (vereniging) is ereleden