Moet een regeling voor ereleden worden opgenomen in de statuten?
  Verenigingen kunnen leden hebben die zij wegens hun grote verdiensten een speciale plek in de vereniging willen geven: het erelid. Dat kan door hen dan te benoemen tot ereleden. Een benoemingsregeling voor ereleden hoeft niet noodzakelijk in de statuten te zijn opgenomen.

  Geen juridische betekenis

  De wet bepaalt niks over ereleden. Er zijn dan ook geen speciale wettelijke bevoegdheden die een ere-lid op grond van de wet heeft of mag hebben. De titel van erelid heeft juridisch geen betekenis. De vereniging kan zelf bepalen welke rechten een dergelijk lid heeft.

  Huishoudelijk reglement

  In het huishoudelijke reglement kan je een regeling opnemen over ereleden. Daarover mag van alles worden geregeld, voor zover het past binnen de wet. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer een lid kan worden benoemd tot erelid en wanneer hij of zij die titel verliest. Je kan het benoemen tot erelid voorbehouden aan de algemene vergadering of aan het bestuur. Je bent hier helemaal vrij in. Je kan ook in de contributieregeling regelen dat een deze leden geen contributie hoeven te betalen.

  Erelid en ontzetting

  Uit de rechtspraak volgt dat het zijn van erelid toch wel iets is waar de rechter rekening mee kan houden. Bijvoorbeeld bij de beoordeling of een ontzettingsbesluit van het verenigingsbestuur toelaatbaar is. Daarbij kan de rechter rekening houden met de omstandigheid dat het ex-lid een erelid was.

  Richt nu een vereniging op

  Is je vraag niet voldoende beantwoord?

  Stel je vraag

  Lees meer over Oprichting vereniging