Erelid in statuten?

Erelid in statuten?

Home ยป Erelid in statuten?
8.6
Moet er een regeling voor ereleden worden opgenomen in de statuten?

Nee, dat is niet verplicht. Ereleden hoeven niet in de statuten te staan. Het mag wel.

Erelid in statuten?

Verenigingen kunnen leden hebben die zij wegens hun grote verdiensten een speciale plek in de vereniging willen geven: het erelid. Dat kan door hen dan te benoemen tot ereleden. Een benoemingsregeling voor ereleden hoeft niet noodzakelijk in de statuten te zijn opgenomen.

erelid in statuten

Geen juridische betekenis

De wet bepaalt niks over ereleden. Er zijn dan ook geen speciale wettelijke bevoegdheden die een erelid op grond van de wet heeft of mag hebben. De titel van erelid heeft juridisch geen betekenis. De vereniging kan zelf bepalen welke rechten een dergelijk lid heeft.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijke reglement kan je een regeling opnemen over ereleden. Daarover mag van alles worden geregeld, voor zover het past binnen de wet. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer een lid kan worden benoemd tot erelid en wanneer hij of zij die titel verliest. Je kan het benoemen tot erelid voorbehouden aan de algemene vergadering of aan het bestuur. Je bent hier helemaal vrij in. In de contributieregeling kan je regelen dat deze leden geen contributie hoeven te betalen.

Erelid en ontzetting

Uit de rechtspraak volgt dat het zijn van erelid toch wel iets is waar de rechter rekening mee kan houden. Bijvoorbeeld bij de beoordeling of een ontzettingsbesluit van het verenigingsbestuur toelaatbaar is. Daarbij kan de rechter zeker ook kijken naar de omstandigheid dat het ex-lid een erelid was.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen