Ik heb nog een BV van voor 2012. Moet ik de statuten wijzigen?
Nee dat hoeft niet. De wijzigingen van het BV recht per oktober 2012 hadden vooral tot doel om het BV recht te verspoelen. Daardoor werd het eenvoudiger een BV op te richten.
Bestaande BV’s hoeven niet gewijzigd te worden. Dat zou wel noodzakelijk zijn als de inhoud van de jouw huidige statuten in strijd met de wet zouden zijn. Dat zou in heel bijzondere gevallen zo kunnen zijn. Maak je hierover zorgen, dan kan je het beste een notaris raadplegen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op

Lees meer over Oprichting BV

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag