Een BV van voor 2012. Moet ik nieuwe statuten?

Een BV van voor 2012. Moet ik nieuwe statuten?

Home » Een BV van voor 2012. Moet ik nieuwe statuten?
8.6
Moet ik mijn statuten wijzigen als ik een oude BV heb?

In 2012 wijzigde de wetgeving voor de BV’s. Je bent niet verplicht je BV aan te passen aan die nieuwe wetgeving. Onder omstandigheden kan het wel gunstig zijn, omdat je dan belastingvrij geld uit de BV kan halen.

Oude BV aanpassen?

Ik heb nog een BV van voor 2012. Moet ik de statuten wijzigen?
Nee dat hoeft niet. De wijzigingen van het BV recht per oktober 2012 hadden vooral tot doel om het BV recht te versoepelen. Daardoor werd het eenvoudiger een BV op te richten. Die wetgeving noemen ze ook wel de Flex-BV.

Bestaande BV’s hoeven niet gewijzigd te worden. Dat zou wel noodzakelijk zijn als de inhoud van de jouw huidige statuten in strijd met de wet zouden zijn. Dat zou in heel bijzondere gevallen zo kunnen zijn. Maak je hierover zorgen, dan kan je het beste een notaris raadplegen.

Belastingvrij geld uit je BV van voor 2012 halen

geld

Een reden om wel de statuten te wijzigen naar het nieuwe BV recht is een mogelijk financieel voordeel. Onder de nieuwe wetgeving is er geen kapitaaleis meer. Je hoeft dus geen minimum kapitaal meer in te leggen. Toen je de BV oprichtte moeste je nog € 18.000 storten. Dat was een eis bij een BV van voor 2012. Door nu de statuten te wijzigen kan je het kapitaal van de BV verlagen. Dat noem je afstempelen van de aandelen.

De nieuwe waarde van de aandelen is bijvoorbeeld € 1,20 (120 aandelen van 1 cent). Je mag dan het verschil aan de aandeelhouders uitkeren. Dat is belastingvrij, het is geen dividend!. Voorwaarde voor uitkering is wel dat het bestuur een zogenaamde uitkeringstoets moet doen. Daarbij kijkt het bestuur of door de betaling er geen risico is voor de schuldeisers van de BV. Er moet dus een positief eigen vermogen overblijven. Bovendien moet er voldoende op de balans blijven staan om de schuldeisers te kunnen voldoen.

    Lees meer over Statuten BV Wijzigen