Uitkeringstoets

Uitkeringstoets

Home » Woordenboek » Uitkeringstoets
8.5

Wat is een uitkeringstoets?

De uitkeringstoets of uitkeringstest is een beslissing die het bestuur van een BV moet maken bij het wel of niet goedkeuren van een aandeelhoudersbesluit tot het uitkeren van dividend. Bij het afstempelen van aandelen moet het bestuur ook een uitkeringstoets doen.

Dit houdt in dat het bestuur moet beoordelen of de BV na de dividenduitkering de opeisbare schulden, dus schuldeisers nog kan betalen. En als het bestuur weet of voorziet dat de BV dat niet kan? Dan moet het bestuur het aandeelhoudersbesluit tot dividenduitkering niet goedkeuren. Het bestuur moet dus eigenlijk toetsen of de continuïteit van de BV na de uitkering niet binnen afzienbare tijd in gevaar komt.

Zonder goedkeuring van het bestuur mag de BV geen dividend of winst uitkeren. Doet het bestuur ten onrechte het uitkeringsbesluit goedkeuren, dan kan dat bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Deze aansprakelijkheid is voor het tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan.

  • Het meervoud van uitkeringstoets is Uitkeringstoetsen

De formele regeling hiervoor vind je in BW art.2:216 lid 2 .