Wanneer niet te goeder trouw voor bevrijdende verjaring?

Wanneer niet te goeder trouw voor bevrijdende verjaring?

Home ยป Wanneer niet te goeder trouw voor bevrijdende verjaring?
8.6
Wat is geen goeder trouw bij verjaring?

Om door verjaring eigenaar te worden moet je te goeder trouwe zijn. Het moet ook duidelijk zijn voor de oorspronkelijke eigenaar dat jij het onroerend goed in bezit hebt genomen.

Bevrijdende verjaring

Bevrijdende verjaring houdt in dat de persoon die de zaak bezit op het moment dat de werkelijke eigenaar twintig jaar geen actie heeft ondernomen, eigenaar wordt van die zaak.
Je moet dan wel opletten dat je geen bezitter “niet te goeder trouw” bent. Een bezitter te goeder trouw kan door verkrijgende verjaring eigenaar worden. Zie daarvoor hier.

Niet te goeder trouw

groen strook

Je bent een bezitter niet te goeder trouw als je een zaak van iemand anders bezit, terwijl je weet of behoort te weten dat die zaak niet jouw eigendom is. Bijvoorbeeld als je een stuk gemeentegrond (snippergroen) in bezit neemt door er een hek omheen te plaatsen of (gedeeltelijk) te bebouwen met een schuur. Voor bezit moet dus (over)duidelijk zijn dat je de zaak in bezit hebt genomen.

In het voorbeeld wordt je na twintig jaar eigenaar van de gemeentegrond. De werkelijke eigenaar hoeft trouwens niet daadwerkelijk te weten dat je zijn of haar zaak in bezit hebt genomen. Zelfs dan begint de verjaringstermijn te lopen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de gemeente onopgemerkt haar grond kwijtraken.

Verjaring stuiten

De eigenaar kan de verjaringstermijn stuiten. Bijvoorbeeld door het sturen van een brief of het aanspannen van een rechtszaak. De bezitter kan dat ook doen, bijvoorbeeld door aankoopvoorstellen te doen aan de eigenaar. Door stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen.

Nadat je eigenaar bent geworden, kan de voormalige eigenaar nog wel schadevergoeding vorderen. Dat kan in de vorm van een (gedwongen) eigendomsoverdracht van de zaak. De voormalige eigenaar kan dat binnen twintig jaar doen nadat je eigenaar bent geworden. Als je de zaak op het moment van verjaring al twintig jaar in bezit had, dan kan de voormalige eigenaar binnen 40 jaar na inbezitneming alsnog eisen dat je de zaak moet teruggeven.

Als je meent dat je door bevrijdende verjaring eigenaar bent geworden, kan je dat vastleggen met een akte van verjaring.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verkrijgende verjaring