Voorzitter, secretaris en penningmeester verplicht bij coöperatie?

Voorzitter, secretaris en penningmeester verplicht bij coöperatie?

Home » Voorzitter, secretaris en penningmeester verplicht bij coöperatie?
8.5
Moet een coöperatie een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben?

Ja, coöperaties moeten volgens de wet een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben. Maar je kunt in de statuten wel anders bepalen. Bijvoorbeeld een andere of juist geen functieverdeling.

Hoofdregel: functieverdeling is verplicht

De hoofdregel is dat het coöperatiebestuur een voorzitter, secretaris en penningmeester door het coöperatiebestuur heeft. Die personen worden uit zijn midden benoemt. De personen voor die functies moeten dus ook al bestuurders zijn. Deze verplichte functieverdeling geldt ook voor verenigingen. De wet bepaalt namelijk dat de regels van de verengingen ook op de coöperatie van toepassing zijn.

Aan de andere kant, het bestuur is altijd collectief verantwoordelijk voor haar besluiten. Dus het bestuurslid dat is aangewezen als penningmeester is niet meer aansprakelijk voor de financiën dan een ander bestuurslid.

Statutenwijziging

Je kunt hiervan afwijken door de statuten te wijzigen. Voor een statutenwijziging heb je een besluit van de Algemene Vergadering nodig. Je mag niet afwijken van de hoofdregel door middel van enkel een besluit van het bestuur of de Algemene Vergadering of via een bestuursreglement of ander document.  

Brief

Wat mag je dan allemaal in de statuten opnemen? Bijvoorbeeld dat het coöperatiebestuur alleen een voorzitter heeft. Of dat de Algemene Vergadering, in plaats van het bestuur zelf, de personen voor de verschillende bestuursfuncties benoemt. Daarnaast kan je andere bestuursfuncties of taakverdelingen opnemen in de statuten. Bijvoorbeeld een bestuurder voor financiële zaken of een bestuurder voor personeelszaken. Vanzelfsprekend blijft het bestuur wel gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie, dus ondanks een functieverdeling.

Afwijken zonder statutenwijziging

Stel dat de statuten van de coöperatie niet anders bepalen. Dan moet het coöperatiebestuur dus bestaan uit in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. En het bestuur moet die personen uit zijn midden aanwijzen. Als dat niet het geval is, dan is dat dus in strijd met de wet. Dat kan worden aangevochten door iedereen die daar voldoende belang bij heeft. Die kan het coöperatiebestuur (via de rechter) mogelijk met succes verplichten om een voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden aan te wijzen.

    Lees meer over Coöperaties