Hoe richt ik een politiek partij op?
  In de (aanloop naar de) verkiezingstijd kan het gevoel om democratisch je stem te laten horen worden aangewakkerd. Het serieus aanpakken en uitdragen van je politieke plannen en idealen doe je met het oprichten van een politieke partij. Dit mag iedereen doen op grond van de vrijheid van vereniging.

  Politieke partij oprichten

  politieke partijHet is verstandig om voor je politieke partij een vereniging op te richten. Deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid richt je op bij de notaris met een notariële oprichtingsakte. Die oprichtingsakte bevat ook de statuten, waarin de naam, het doel en regelingen over de partijleden (zoals contributie) van de politieke partij staan.

  Een vereniging richt je op met minimaal één medeoprichter, meestal een medebestuurder. Daarnaast moet de vereniging al bij de oprichting (partij)leden hebben. De vereniging (politieke partij) en de verenigingsbestuurders worden ingeschreven in het Handelsregister.

  Verkiezingen

  Met het oprichten van een vereniging bij de notaris heb je niet alleen een duidelijke set regels (statuten) en bevoegdheidsverdeling binnen de politieke partij, maar dan kan jouw politieke partij ook meedoen aan de verkiezingen. Daarvoor moet je wel jouw partij inschrijven bij een centraal stembureau.

  Lees meer over de politieke partij op Wikipedia.

  Richt nu een vereniging op