Hoe politieke partij oprichten?

Hoe politieke partij oprichten?

Home » Hoe politieke partij oprichten?
8.5
Hoe richt ik een politiek partij op?

Een politieke partij is verplicht een vereniging. Je moet dus een vereniging oprichten. Je bent met minimaal twee personen. Je moet naar de notaris. Voor de statuten hoef je nog niet exact inhoudelijk te weten wat je wilt bereiken.

Politieke partij oprichten

In de (aanloop naar de) verkiezingstijd kan het gevoel om democratisch je stem te laten horen worden aangewakkerd. Het serieus aanpakken en uitdragen van je politieke plannen en idealen doe je met het oprichten van een politieke partij. Dit mag iedereen doen op grond van de vrijheid van vereniging.

Politieke partij oprichten

politieke partij

Het is verstandig om voor je politieke partij een vereniging op te richten. Deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid richt je op bij de notaris met een notariële oprichtingsakte.

Die oprichtingsakte bevat ook de statuten, waarin de naam, het doel en regelingen over de partijleden (zoals contributie) van de politieke partij staan.

Standaard doelstelling Politieke Partij

Je kan natuurlijk in de statuten het inhoudelijke doel van de politieke partij opnemen. Dat heeft wel wat nadelen. Zo kunnen de leden over een paar jaar de doelstelling aanpassen aan de geest van de tijd. Dat zou betekenen dat je dan de statuten moet wijzigen. Daarom is het verstandiger om algemene statuten te maken. Die kan je dan uitwerken in een verkiezingsprogramma of zelfs in een beginselprogramma. Zo hoef je niet voor ieder besluit naar de notaris, met de daarbij behorende kosten.

Voorbeeld doelstelling politieke partij

Als je via onze website een politieke partij opricht hebben wij een standaard doelstelling geformuleerd. Dat dit heel praktisch is blijkt wel uit het feit dat wij jaarlijks tientallen (lokale) politieke partijen oprichten.

De door ons geformuleerd algemene doelstelling luidt ongeveer als volgt:
Doelstelling: Het vormen van een politieke partij met als doel onder andere het deelnemen aan het democratisch bestel, waaronder het deelnemen aan verkiezingen. Betrekken van de leden bij het bepalen van standpunten in de vorm van een programma. Het doel zal worden uitgewerkt in een partijprogramma. Alles wat aan bovengenoemd doel kan bijdragen in de ruimste zin van het woord.

Een vereniging richt je op met minimaal één medeoprichter, meestal een medebestuurder. Daarnaast moet de vereniging al bij de oprichting (partij)leden hebben. De vereniging (politieke partij) en de verenigingsbestuurders worden ingeschreven in het Handelsregister.

Verkiezingen

Met het oprichten van een vereniging bij de notaris heb je niet alleen een duidelijke set regels (statuten) en bevoegdheidsverdeling binnen de politieke partij, maar dan kan jouw politieke partij ook meedoen aan de verkiezingen. Daarvoor moet je wel jouw partij inschrijven bij een centraal stembureau.

Lees meer over de politieke partij op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?