Hoe politieke partij oprichten?

Hoe politieke partij oprichten?

Home » Hoe politieke partij oprichten?
8.4

Politieke partij oprichten

Hoe richt ik een politiek partij op?

In de (aanloop naar de) verkiezingstijd kan het gevoel om democratisch je stem te laten horen worden aangewakkerd. Het serieus aanpakken en uitdragen van je politieke plannen en idealen doe je met het oprichten van een politieke partij. Dit mag iedereen doen op grond van de vrijheid van vereniging.

Politieke partij oprichten

politieke partijHet is verstandig om voor je politieke partij een vereniging op te richten. Deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid richt je op bij de notaris met een notariële oprichtingsakte. Die oprichtingsakte bevat ook de statuten, waarin de naam, het doel en regelingen over de partijleden (zoals contributie) van de politieke partij staan.

Standaard doelstelling Politieke Partij

Je kan natuurlijk in de statuten inhoudelijk opnemen van je doel is als politieke partij. Dat heeft wel wat nadelen. Zo kunnen de leden over een paar jaar de doelstelling aanpassen aan de geest van de tijd. Dat zou betekenen dat je dan de statuten moet wijzigen. Daarom is het verstandiger om algemene statuten te maken. Die kan je dan uitwerken in een verkiezingsprogramma of zelfs in een beginselprogramma. Zo hoef je niet voor ieder besluit naar de notaris, met de daarbij behorende kosten. Een mogelijke algemene doelstelling zou als volgt kunnen luiden:
Doelstelling: Het vormen van een politieke partij met als doel onder andere het deelnemen aan het democratisch bestel, waaronder het deelnemen aan verkiezingen. Het betrekken van de leden bij het bepalen van standpunten in de vorm van een programma. Het doel zal worden uitgewerkt in een partijprogramma. Alles wat aan bovengenoemd doel kan bijdragen in de ruimste zin van het woord.

Een vereniging richt je op met minimaal één medeoprichter, meestal een medebestuurder. Daarnaast moet de vereniging al bij de oprichting (partij)leden hebben. De vereniging (politieke partij) en de verenigingsbestuurders worden ingeschreven in het Handelsregister.

Verkiezingen

Met het oprichten van een vereniging bij de notaris heb je niet alleen een duidelijke set regels (statuten) en bevoegdheidsverdeling binnen de politieke partij, maar dan kan jouw politieke partij ook meedoen aan de verkiezingen. Daarvoor moet je wel jouw partij inschrijven bij een centraal stembureau.

Lees meer over de politieke partij op Wikipedia.