Opstalrecht vestigen

Opstalrecht vestigen

Home » Opstalrecht vestigen
8.6
Hoe vestig ik een opstalrecht?

Het opstalrecht wordt gevestigd via een notariële akte. Deze akte moet ingeschreven in het Kadaster.

Vestigen recht van opstal

Een opstalrecht geeft de gebruiker het recht om iemands grond of ander object te gebruiken. Het vestigen van een recht van opstal moet via een notariële akte. In die akte van vestiging staan ook de afspraken tussen de opstaller en bijvoorbeeld de grondeigenaar. Bijvoorbeeld de duur van het recht en een eventuele verplichting tot betaling van een geldsom (retributie). De retributie is vergelijkbaar met de canon bij het erfpachtrecht. Daarnaast zal in de notariële akte meestal staan dat de opstaller over de grond van de grondeigenaar mag lopen om zijn gebouw te kunnen bereiken.

Ondertekenen

Het opstalrecht moet in het Kadaster zijn ingeschreven.

Het opstalrecht lijkt veel op het erfpachtrecht. Beide rechten zijn zakelijke rechten en wel beperkte rechten die je het recht geven om zaken op andermans grond te gebruiken.

Het recht van opstal is geregeld in de artikelen 5:101 t/m 5:105 van het Burgerlijk Wetboek.

Praktisch nut opstalrecht

Een opstalrecht is bijvoorbeeld aan te bevelen bij een caravan of challetpark. Op die manier wordt de eigenaar van het park geen eigenaar van de caravan of het challet.

Opstalrechten zie je ook bij windmolens, zonneparken of telecommasten. Het recht kan dan ook gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een dak of andere onroerende zaak. Ook hier ontstaat de mogelijkheid dat de windmolen niet direct eigendom wordt van de eigenaar van de grond. Dit zou normaal gesproken wel plaatsvinden door natrekking.

Het opstalrecht heeft een eigen waarde. Los van de jaarlijkse opbrengsten kan je dus het recht ook verkopen.

    Lees meer over Opstalrecht