Ik heb als alleenstaande een testament, vervalt testament door trouwen

Ik heb als alleenstaande een testament, vervalt testament door trouwen

Home » Ik heb als alleenstaande een testament, vervalt testament door trouwen
8.4

Vervalt testament door trouwen?

Ik heb als alleenstaande een testament, vervalt dat als ik ga trouwen?

Nee dat testament blijft gewoon van kracht. Wat mogelijk wel wijzigt is dat bij trouwen in gemeenschap van goederen de helft van het bezit nu ook van de nieuwe echtgenoot wordt. Bij jouw overlijden is dan die helft van je nieuwe echtgenoot.
Zijn er geen kinderen? De nieuwe echtgenoot heeft geen recht op een wettelijk erfdeel. Dus de bepalingen van het testament zullen dan worden uitgevoerd. Daar staat je nieuwe echtgenoot dan met lege handen.

Testament herroepen

Wil je dit anders? Dan kan je het oude testament herroepen. Dat betekent dat je het testament laat vervallen. Dat moet bij de notaris. Je kan ook een nieuw testament maken. Dat komt dan in plaats van het vorige.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag