Moet een vereniging leden hebben?

Moet een vereniging leden hebben?

Home » Moet een vereniging leden hebben?
8.5
Moet een vereniging leden hebben?

Wettelijk moet een vereniging minstens één lid hebben. Naar de aard van het woord vereniging zou je minstens met twee personen moeten zijn. Een vereniging zonder leden kan door de rechter worden ontbonden.

Verenigingsleden

vereniging leden

Naar de aard van het woord vereniging wel. Het is lastig om je in je eentje te verenigen. De wet verplicht dat een vereniging minimaal één lid moet hebben. Als een vereniging helemaal geen leden (meer) heeft, dan kan de rechter de vereniging ontbinden of opheffen. Er zijn namelijk geen leden meer om de vereniging in stand te houden. De opheffing gebeurt op verzoek van het verenigingsbestuur, een belanghebbende of het openbaar ministerie. Dit geldt ook voor de coöperatie. Nadat de rechter heeft verklaard dat er geen leden meer zijn, moet het vermogen van de vereniging worden verdeeld (vereffend).

Opheffing voorkomen

Om opheffing te voorkomen, is het gebruikelijk dat de oprichters van de vereniging, naast bestuurders, ook meteen lid worden. Bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) zal het probleem van geen leden minder vaak voorkomen, omdat leden van een VvE verplicht lid zijn zolang zij eigenaar zijn van een appartement.

De PVV oplossing

Geert Wilders wilde geen onenigheid in zijn politieke beweging. Dat had al veel voorgangers de kop gekost. Daarom heeft de PVV maar twee leden. Het ene lid is Geert Wilders, het andere lid is een stichting. Zo blijft de vereniging in handen van Geert en zijn er geen leden die ruzie kunnen maken.

Een stichting in plaats van een vereniging

Als je geen leden wilt hebben en een maatschappelijk of sociaal doel wilt nastreven, kan je in plaats van een vereniging kiezen voor een stichting. Let er wel op dat de stichting ook aparte regels en beperkingen kent, waardoor het mogelijk is dat deze rechtsvorm niet helemaal aansluit bij jouw wensen en organisatie.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen